Valtiovarainministeriö: Kuntien taloustietojen automaattisen raportoinnin toteutus alkaa

Valtiovarainministeriön tiedote 13.01.2020:

 

Kuntien taloustietojen automaattisen raportoinnin toteutus alkaa

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattista raportointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2020. Uusi taloustietojen raportointimalli otetaan käyttöön kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilikautta koskevista taloustiedoista alkaen.

Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava erikseen säädetyt taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Tiedot ovat maksutta kaikkien käytettävissä.

Ensimmäisen toimenpiteenä vuoden 2020 talousarviotietojen toimittaminen

Kaikki kunnat ja kuntayhtymät testaavat taloustietojen automaattista raportointia vuoden 2020 talousarviotiedoilla. Tietosisältö vastaa tulevan asetuksen mukaista sisältöä. Talousarviotiedot on toimitettava Valtiokonttorille 15.1.2020 mennessä.

Tietoja tietojen toimittamisesta Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Valtiokonttori tukee toimeenpanoa

Kuntien ja kuntayhtymien on valmistauduttava uuteen raportointimalliin vuoden 2020 aikana. Tiedot on toimitettava uudella mallilla vuoden 2021 alusta alkaen. Valtiokonttori julkaisee tammikuussa 2020 verkkosivuillaan tietosisällön tietomallinnuksen.

Kaikki raportoinnin toteutukseen ja raportoinnin testaukseen liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi.

Tietosisällöistä ja aikataulusta säädetään tarkemmin asetuksilla

Vuoden 2020 alussa on tarkoitus antaa lainsäädäntöä täydentävät valtioneuvoston asetukset kuntien ja kuntayhtymien tietojen toimittamisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Lisäksi kevään 2020 aikana annetaan valtiovarainministeriön asetus tilikaudella 2021 sovellettavista kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista. Asetuksen sisältö käsitellään valtiovarainministeriön asettamassa tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmässä.

Valtiovarainministeriö nimeää taloustietosisältöjen ylläpidon yhteistyöryhmän tammikuun 2020 aikana.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Denis Galkin, puh. 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Raportoinnin toteuttamisesta ja käytännön toimeenpanosta: kuntadata@valtiokonttori.fi
Tietoja tietojen toimittamisesta Valtiokonttorin verkkosivuilla
Eduskuntakäsittelyn asiakirjat
VM tiedote 24.10.2019: Hallituksen esitys kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista eduskuntaan