Sosiaali- ja terveysministeriö: Vaikuttavuusperusteisen ohjauksen tietopohja kehittyi päättyneessä Toivo-ohjelmassa

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 21.06.2023:

Ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuva päätöksenteko eli tiedolla johtaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen edellytys. Tiedolla johtamisen avulla hyvinvointialueet pystyvät toimimaan tehokkaasti, tarjoamaan asukkailleen oikeanlaisia palveluja ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2020 sote-tiedolla johtamisen ohjelman (Toivo-ohjelma), jossa toimeenpantiin tiedolla johtamisen käytäntöjä hyvinvointialueilla sekä uudistettiin alueellisessa johtamistyössä ja kansallisten viranomaisten arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävissä hyödynnettävää kansallisesti vertailukelpoista sote-tietopohjaa.

Ohjelman tavoitteena oli kehittää alueellisen ja kansallisen johtamisen tietosisältöjä siten, että ne mahdollistavat yhtenäisen tilannekuvan sote-palvelujärjestelmästä hyvinvointialueille ja kansallisille viranomaisille. Yhtenäinen tilannekuva on edellytys vaikuttavuusperusteille ohjaukselle.

Hallituskauden pituinen Toivo-ohjelma päättyi 30.4.2023. Ohjelman ja sen hankkeiden tuotokset ja hyödyt on kuvattu ohjelman loppuraportissa, joka on julkaistu STM:n verkkosivuilla hankeikkunassa.

Valmistelussa tietojohtamisen kehittämisohjelma uudelle hallituskaudelle

Ohjelmassa edistettiin kansallisesti määriteltyjen tietorakenteiden käyttöä hyvinvointialueiden johtamisen tiedossa sekä käynnistettiin muun muassa kymmenen uutta tietotuotantolinjaa kattamaan aiempia katvealueita sote-tiedon toisiokäytössä.

Yksi merkittävimpiä Toivo-ohjelman saavutuksia oli Sosiaalihuollon seurantarekisterin käynnistyminen alkuvuodesta 2023. Uusi rekisteri mahdollistaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon tarkastelun yhtenä kokonaisuutena sekä asiakkaan ja potilaan hoidossa että sote-palvelujärjestelmän johtamisessa.

Toivo-ohjelmaa toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, DigiFinland Oy:n, Kelan ja Valviran yhteistyönä. Hyvinvointialueista koostuvalla tiedolla johtamisen verkostolla oli keskeinen rooli alueellisen tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittämisessä.

STM:n johdolla on valmisteltu tammikuusta 2023 alkaen uutta tietojohtamisen kehittämisohjelmaa tulevalle hallituskaudelle. Uuden tietojohtamisen kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa kriittisimmiksi tunnistettujen painopisteiden kehittämistyö seuraavalla hallituskaudella.

Lisätietoja

eritysasiantuntija Inari Otonkoski, STM, p. 0295 163 767, etunimi.sukunimi@gov.fi