Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö: Ministerityöryhmä linjasi digitaalisen asioinnin ensisijaisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön tiedote 4.10.2023:

Digitaalinen asiointi lisää sujuvampia ajasta ja paikasta riippumattomia julkisia palveluita sekä parantaa hallinnon tehokkuutta ja kestävyyttä. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä päätti periaatteista, joilla digitaalista viranomaisasiointia edistetään tällä hallituskaudella.

Lisäksi ministeriryhmä päätti kokouksessaan 3. lokakuuta Euroopan komissiolle toimitettavasta EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman mukaisesta Suomen etenemissuunnitelmasta. Se kävi myös keskustelua valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamisesta.

Digitaaliset palvelut sujuvoittavat asiointia ja tehostavat hallintoa 

Ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan, että Suomessa ryhdytään valmistelemaan siirtymistä ensisijaisesti digitaaliseen viranomaisviestintään. Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa viranomaiset lähettävät esimerkiksi asiakaskirjeensä ainoastaan sähköisesti heille, joille digitaalinen asiointi on ylipäätään mahdollista. Tästä tehdään lakimuutoksilla velvoittavaa niille, jotka pystyvät asioimaan digitaalisesti, mutta digitaalisesta viranomaisviestinnästä voi hakea poikkeusta perustellusta syystä.

Tällä hetkellä viranomaiset lähettävät tekemänsä päätökset asiakkaalle postitse paperilla, jos asiakas ei ole antanut erikseen suostumusta digitaaliseen viranomaisviestintään. Tilastojen mukaan ainakin 4,2 miljoonaa suomalaista kykenee asioimaan sähköisesti, mutta vain noin miljoona on siirtynyt digitaaliseen viranomaisviestintään Suomi.fi-palvelussa. Digitaalisella viestinnällä olisi mahdollista saada säästöjä noin 58–95 miljoonaa euroa vuodesta 2026 alkaen.

”Digitalisaatiota hyödyntämällä voimme parantaa julkisia palveluita ja sujuvoittaa asiointia merkittävästi. Digitaaliseen viranomaisviestintään siirtyminen on yksi tästä viranomaisasioinnin sujuvoittamisen kokonaisuudesta. Samaan aikaan meidän tulee muistaa, että viranomaisviestintä on varmistettava heillekin, jotka eivät voi asioida digitaalisissa kanavissa”, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman mukainen etenemissuunnitelma komissiolle

Ministeriryhmä puolsi kokouksessaan EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelman mukaisen Suomen etenemissuunnitelman lähettämistä Euroopan komissiolle.

EU:n digitaalinen vuosikymmen -politiikkaohjelmassa asetetaan yhteiset tavoitteet digitalisaatiolle ja datataloudelle vuoteen 2030. Ohjelma velvoittaa jäsenvaltioita laatimaan omat kansalliset etenemissuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen etenemissuunnitelma perustuu valtioneuvoston selontekoon digitaalisesta kompassista ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelutyöhön sekä hallitusohjelman ja budjettipäätösten kirjauksiin. Etenemissuunnitelma on laadittu digitoimistossa, jossa kaikki ministeriöt ovat edustettuina.

Komissiolle raportoitavat Suomen tavoitteet on pääosin asetettu jo digikompassiselonteossa. Etenemissuunnitelmassa nämä vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet on konkretisoitu lähivuosien toimenpiteiksi. Suunnitelman toimenpiteillä vastataan ensisijaisesti koko EU:n yhteisiin digitaalisen vuosikymmenen tavoitteisiin.

EU:n ensimmäinen digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskeva raportti ja Suomen maaraportti julkaistiin 27.9.2023. Suomen etenemissuunnitelmassa on huomioitu myös maaraportin tulokset ja suositukset tarvittavista kehittämistoimista. Komission raportti tullaan julkaisemaan vuosittain. Etenemissuunnitelma päivitettäisiin ensimmäisen kerran vuonna 2024 ja jatkossa joka toinen vuosi.

Etenemissuunnitelman lisäksi digitoimiston valmistelussa on laajempi kansallisen digikompassin toimeenpanosuunnitelma, joka kattaa myös muut kuin komissiolle raportoitavat tavoitteet. Tavoite on saada laajempi toimeenpanosuunnitelma ministeriryhmän linjattavaksi joulukuussa 2023.

”EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet on rakennettu niin, että maat eivät enää kisaa toisiaan vastaan, vaan työtä tehdään yhdessä koko Euroopan kehittämiseksi. Näin olemme globaalisti vaikuttava ja lunastamme digitalisaation tehokkuushyödyt sisämarkkinoilla koko yhteiskunnan käyttöön. Ministeriryhmän tänään hyväksymä etenemissuunnitelma vahvistaa yhteistyötä vastaavasti myös valtioneuvoston kesken, jotta olemme yhdessä Suomena vaikuttavampia ja kiritämme koko EU:ta tehokkaaseen digitaaliseen siirtymään. Pidän myös keskeisenä, että jatkamme tietopohjan kehittämistä seurannan työkaluna sekä kansallisella että EU-tasolla”, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

 

Lisätiedot:

ministeri Ranteen erityisavustaja Marjo Lindgren, p. 0295 342 119, marjo.lindgren@gov.fi
ministeri Ikosen erityisavustaja Minna Kurki, p. 050 437 2718, minna.kurki@gov.fi
ministerityöryhmän pääsihteeri, osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 166, laura.eiro@gov.fi
ministerityöryhmän pääsihteeri, ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 117, jarkko.levasma@gov.fi

Euroopan komission lehdistötiedote 27.9.2023: Ensimmäisessä digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevassa raportissa peräänkuulutetaan yhteisiä toimia digitaalisen siirtymän muovaamiseksi