Työ- ja elinkeinoministeriö: TE-palvelut 2024 -uudistus: Työllisyysalueiden muodostaminen etenee

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.11.2023:

Kunnat tai kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa työllisyysalueiden muodostamisesta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025.  Kuntien on tätä varten pitänyt ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää työvoimapalvelut.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastaanottanut kunnilta yhteensä 38 ilmoitusta ja 7 poikkeuslupahakemusta työvoimapalvelujen järjestämisestä. Lisäksi viisi kuntaa ei ilmoittanut järjestävänsä palveluja itse tai olevansa mukana yhteistoiminta-alueessa.

Työ- ja elinkeinoministeriölle lähetetyissä asiakirjoissa kunnat tai yhteistoiminta-alueet ovat kuvanneet työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät suunnitelmansa ja sopimuksensa työvoimapalveluiden siirtyessä kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen.

Ilmoitukset ja hakemukset käsitellään marraskuun aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö käsittelevät vastaanotetut ilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset marraskuun aikana. Marraskuun lopussa on tiedossa työllisyysalueet, jotka voivat edetä suunnittelemallaan tavalla. Lisäksi on tiedossa, minkä alueiden osalta valmistellaan työllisyysalueen muodostamista valtioneuvoston päätöksellä (nk. perälautamenettely). Menettelyyn ryhdytään, mikäli ilmoituksen tai poikkeuslupahakemuksen jättänyt kunta tai kuntien yhteistoiminta-alue ei täytä laissa säädettyjä järjestämisvastuun kriteereitä. Jos menettely joudutaan aloittamaan, sitä koskevia kuntia kuullaan esityksestä muodostettavaksi työllisyysalueeksi.

Valtioneuvosto tekee päätökset työllisyysalueista viimeistään helmikuussa 2024.

Toimet työllisyyden edistämiseksi jatkuvat

TE-palvelut 2024 -uudistuksella tavoitellaan mm. räätälöityjen ja paikallisiin tarpeisiin sopivien palvelujen järjestämistä lähempänä henkilö- ja yritysasiakkaita. Uudistuksen myötä työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Tämä tukee nopeamman työllistymisen tavoitetta. Uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Jenni Wessman, TEM, p. 0295 047 034, jenni.wessman@gov.fi
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, TEM p. 0295 047 321

Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta
Usein kysyttyä työllisyysalueiden muodostamisesta

Yhteenveto kuntien ja yhteistoiminta-alueiden esittämistä työllisyysalueista 31.10.2023 mennessä