Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön tiedote 09.06.2021: Tänään julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon koordinoimassa tutkimuksessa on ensi kertaa tarkasteltu julkisten hankintojen kokonaisarvoa kynnysarvon ylittävien hankintojen ja kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 47 miljardin edestä. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa. ”Tutkimus antaa hyvän pohjan julkisten...

Suomesta voi tulla vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon edelläkävijä. Olemme ottaneet haasteen vastaan - Ota sinäkin:) https://lnkd.in/dpyTF-6 #vaikuttavuushaaste #rethinkinghealth ...

  Valtiovarainministeriön tiedote 25.05.2021: Ministeri Sirpa Paatero on tänään hyväksynyt uuden matkustusstrategian linjaukset. Linjaukset ohjaavat pohtimaan eri tapoja virkatehtävien tehokkaan hoidon järjestämiseksi. Uudella strategialla tavoitellaan matkustamisen korvaamista digitalisaation mahdollistamilla uusilla yhteydenpidon tavoilla. Lisäksi strategia ohjaa kustannussäästöihin sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. ”Uusi matkustusstrategia tulee hyvään tilanteeseen, kun koronaepidemia on osoittanut...

  Valtiovarainministeriön tiedote 12.05.2021: Talouskasvu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2021 koronaepidemian hellittäessä globaalin elvytyksen tukemana, ennustaa valtiovarainministeriö 12. toukokuuta julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Talous toipuu koronapandemiasta selvästi vasta vuoden 2021 loppupuolella, sillä tautitapausten määrän voimakas kasvu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kesää kohti kuljettaessa epidemian kausivaihtelu...

  Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 05.03.2021: Suomi tehostaa pitkäjänteistä työtään hyvinvointitalouden edistämiseksi kotimaassa. Samalla Suomi jatkaa aloittamaansa tiivistä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja verkostojen kanssa hyvinvointitalouden vahvistamiseksi maailmanlaajuisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut hyvinvointitalouden ohjausryhmän nykyisen hallituskauden loppuun. Sen tehtävä on kehittää hyvinvointitaloutta päätöksenteon ja politiikkatoimien välineenä niin...