Author: info@broadscope.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.05.2020: Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti,...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.01.2020: Toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on hyvässä vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkityksestä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikkitalossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja...

Valtiovarainministeriön tiedote 23.01.2020: Julkisilla toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä. Valtionhallinnon tiedolla johtamista on vahvistettu #Tietokiri-hankkeessa. Valtiovarainministeriön ohjaa-massa ja Valtiokonttorin koordinoimassa hankkeessa on valtiokonsernin yhteisiä tietova-rantoja koottu yhteen sekä tarjottu analysointipalveluja ja tiedon visualisointia julkishal-linnon organisaatioille. Hankkeessa on ollut mukana myös muita valtionhallinnon toimijoi-ta...

Valtiovarainministeriön tiedote 13.01.2020:   Kuntien taloustietojen automaattisen raportoinnin toteutus alkaa Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattista raportointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2020. Uusi taloustietojen raportointimalli otetaan käyttöön kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilikautta koskevista taloustiedoista alkaen. Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava erikseen säädetyt taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun yhdenmukaisessa ja...