Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön kolumni 30.11.2020:   Valtiovarainministeri Matti Vanhanen: Koronakriisin jälkeen tarvitaan tuottavuusloikka   Suomen talouden kasvu on ollut hidasta viimeisten kymmenen vuoden ajan. Finanssikriisin jälkeen emme päässeet maailmantalouden nousuvauhtiin mukaan. Menneestä on opittava. Koronakriisin jälkeen Suomi on saatava ripeästi vahvan, ympäristön kannalta kestävän ja yhteiskunnan eheyttä ylläpitävän kasvun uralle. EU:n elpymisväline antaa...

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 30.11.2020: Suomessa on tehty uraauurtavaa työtä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöasioiden kokonaisvaltaisessa tarkastelussa. ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistellut työryhmä on koonnut kuusi kokonaisuutta, joiden avulla ICT-alan hiili- ja ympäristöjalanjälki pienenee ja digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön. Työryhmä loppuraportti on lausunnoilla 15.1.2021 saakka. Viestintäverkot, datakeskukset ja...

Valtiovarainministeriön tiedote 19.10.2020:
Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD on julkaissut digitaalisen hallinnon raportin. Vastaavaa raporttia ei ole laadittu aiemmin. OECD:n raportti vertailee, miten maat ovat ottaneet digitalisoinnin toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi, kuinka hyvin tietoa hyödynnetään ja jaetaan ja miten käyttäjälähtöistä hallinnon toiminta on. 33 maan vertailussa Suomi sijoittui sijalle 28. Raportin Suomea koskevien tietojen toimittamisessa oli ongelmia, joiden takia Suomea koskevat tiedot eivät anna todellista kuvaa Suomen tilanteesta. Suomi osallistuu OECD:n kyselyn jatkokehittämiseen ja tärkeää on myös jatkossa paremmin muodostaa yhteistä tietopohjaa digitaalisen hallinnon tilasta ja kehittämistarpeista. ”Korona-aikana digitaalinen hallinto joutui testiin. Selvisimme suhteellisen hyvin, mutta kehittämistä on paljon. OECD:n raportti kriteereineen antaa meille arvokasta suuntaa”, sanoo hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Valtiovarainministeriössä on käynnissä useita kehittämistoimia, joilla otetaan kattavammin käyttöön digitaalisia palveluita, laajennetaan digitukea, parannetaan tiedon hyödyntämistä ja avoimuutta yhteiskunnassa. Näillä toteutetaan hallitusohjelmaa ja samalla vastataan OECD:ssä yhdessä sovittuihin kehittämistavoitteisiin ”OECD Recommendation of the Council on Digital Government Strategies”. Valtiovarainministeriö on myös asettanut korkean tason teknologia-alan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on valmistella hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka Suomelle. Neuvottelukunta laatii ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raportin, jonka on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Parhaillaan neuvottelukunta kerää ideoita toimenpiteiksi, joilla vauhditettaisiin teknologian hyödyntämistä. Toimenpidealueina on esimerkiksi datatalous sekä julkisen hallinnon digitalisaatio. Lisätietoja: hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 0295 530 149, paivi.nerg(at)vm.fi lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, p. 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi Raportti: OECD Digital Government Index

Valtiovarainministeriön kolumni 09.10.2020: Valtionhallinnon käyntiasiointiverkko tarvitsee uudistusta Yhteinen käyntiasiointiverkko, eli palveluverkko luodaan julkisen hallinnon yhteistyöllä, jotta pystymme tulevaisuudessa palvelemaan käyntiasiointia tarvitsevia asiakkaita monipuolisesti eri palvelukanavia hyödyntäen. Palveluverkko kokoaa yhteen julkisen sektorin asiakaspalvelupisteet. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia julkisen hallinnon palvelukanavia. Panostukset sähköisiin julkisiin palveluihin, etäpalveluihin sekä digitukeen ovat vähentäneet...

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 09.10.2020: Ruoka-ala on Suomen ensimmäinen toimiala, jossa koko arvoketjun toimijat raaka-aineen tuotannosta kuluttajarajapintaan ovat määritelleet toimenpiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotiekarttansa 7.10. esitelleiden ruoka-alan toimijoiden mukaan Suomella on mahdollisuus tehdä hiilineutraaliudesta itselleen menestystekijä, joka nostaa suomalaisen ruoan arvostusta. Helsingissä 7.10. järjestetyssä webinaarissa tiekarttansa esittelivät Elintarviketeollisuusliitto...