Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön kolumni 14.11.2019: Kaupunkistrategia suuntaa tulevaa Kaupunkien merkitys on suuri useiden yhteiskunnallisten muutosten hyödyntämisessä ja niihin liittyvien haittavaikutusten torjunnassa. Kaupungit ovat avaintoimijoita muun muassa kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja sosiaalisen eriytymisen eli segregaation ehkäisyssä. Kaupungit ovat myös elinvoiman, talouskasvun ja työllisyyden vetureita....

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 11.11.2019: Kestävä kasvu ja hyvinvointitalous ovat kestävän tulevaisuuden kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että Suomi on ensi vuosikymmenellä hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen...

Valtiovarainministeriön uutinen 29.10.2019: Valtiovarainministeriö on asettanut alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa aiotaan myös selvittää, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Strategiatyön lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus siitä, että valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja...

Olli-Pekka Heinosen kolumni 20.10.2019 Länsi-Suomi: Millainen oikeasti olet? Lenkillä vastaan käveli isänsä kanssa noin 5-vuotias poika, joka olemukseltaan ja ulkonäöltään muistutti mielikuvasta mikä minulla on itsestäni 50 vuoden takaa. Hätkähdin. Mitä jos hän olisi minä? Mitä olisin halunnut sanoa ja kuulla? Olisiko kyseessä ollut sama henkilö, minä, niin...

Valtioneuvoston tiedote 7.10.2019: Hallitukselle toimintasuunnitelma Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Rinteen hallituksen toimintasuunnitelma sisältää hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien keskeiset tavoitteet sekä keinot ja aikataulut niiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa nimetään toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat ministeriöt. Toimintasuunnitelma ei korvaa...