Author: info@broadscope.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kaupunkineuvos Kari Nenosen Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi. Selvitystä varten asetetaan myös ohjaus- ja seurantaryhmät. Hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Osana sote-uudistusta selvitetään Uudenmaan erillisratkaisua. Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa....

Valtiovarainministeriön tiedote: Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Tarkastelu koskee hallituskautta pitempää aikaväliä. Työryhmän tehtävänä on arvioida liikenteen nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veronluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia. Työryhmä antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. Lisäksi ryhmä selvittää keinoja toteuttaa...

Ympäristöministeriön tiedote: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030. Ympäristöministeriön ja Motivan Kokeilun paikan kokeiluhaulla etsittiin ideoita hiilijalanjäljen halkaisemiseen helposti ja kannustavasti. Heinäkuuhun mennessä toteutettiin 15 kokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Neljälle kokeilulle myönnettiin yhteensä 37 000 euroa...

Päiväys: 28.06.2019 Valtiovarainministeriön tiedote: Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero: Julkisen hallinnon tuottavuutta kehitetään – lisätalousarviossa päätettiin tuottavuustoimien käynnistämisestäEduskunta on perjantaina tehnyt päätöksen vuoden 2019 toisesta lisätalousarviosta. Eduskunta päätti kohdentaa rauenneeseen maakunta- ja sote-uudistukseen budjetoidut, mutta käyttämättä jääneet noin 200 miljoonaa euroa julkisen hallinnon tuottavuustoimiin, joilla tavoitellaan merkittäviä tuottavuussäästöjä...

Valtioneuvoston tiedote: Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Uusi tietojohtamisen arviointimalli julkiselle sektorille – työkalu kehitystarpeiden tunnistamiseen Tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisista palveluista vastaavat organisaatiot voivat arvioida omia tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena on tunnistaa nykytilanne ja sopia sen pohjalta jatkoaskelista. Tietojohtamisen hyödyt ja kehittämistarpeet on tunnistettu tutkimushankkeessa. Uuden...