Author: info@broadscope.fi

Valtioneuvoston tiedote: Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Uusi tietojohtamisen arviointimalli julkiselle sektorille – työkalu kehitystarpeiden tunnistamiseen Tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisista palveluista vastaavat organisaatiot voivat arvioida omia tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena on tunnistaa nykytilanne ja sopia sen pohjalta jatkoaskelista. Tietojohtamisen hyödyt ja kehittämistarpeet on tunnistettu tutkimushankkeessa. Uuden...

Ympäristöministeriön tiedote: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat: Ravinteiden kierrättämisestä halutaan tehdä Suomessa arkea vuoteen 2030 mennessä uuden toimenpideohjelman avulla. Ohjelma on tunnistanut 27 valtionhallinnon toimenpidettä, joiden avulla biomassojen ravinteita hyödynnetään tehokkaasti, ravinnepäästöt vesiin vähenevät ja maahamme syntyy uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen,...