Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön tiedote 14.02.2024: Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana Valtion aluehallinnon yhteinen strategia ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan...

Valtiovarainministeriön tiedote 07.02.2024: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä on valmistellut tuottavuusohjelmaa syksystä 2023 alkaen. Kaikki ministeriöt ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmässä on tarkasteltu useita hallinnonaloja yhteisesti koskettavien uudistusten vaikutuksia virastojen toimintamenoihin. Näitä ovat muun muassa sähköinen viranomaisasiointi ja julkisen sektorin...

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 19.12.2023: TE-palvelut 2024 -uudistuksen hankejohtaja Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriöstä summaa kuluneen vuoden valmistelua: ”Kaikki uudistuksen keskiössä olevat toimijat ovat ahkeroineet kovasti uudistuksen toimeenpanon edistämiseksi. Pitää muistaa, että järjestämisvastuun siirtoa koskeva laki vahvistettiin vasta keväällä. Voimme hyvällä mielellä katsoa taustapeiliin ja todeta,...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.11.2023: Kunnat tai kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa työllisyysalueiden muodostamisesta. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025.  Kuntien on tätä varten pitänyt ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää työvoimapalvelut. Työ- ja...

Valtiovarainministeriö, kolumni 4.10.2023: Syksyn aikana on käynnistynyt laaja valtion aluehallinnon uudistus, jolla pyritään yhdenmukaistamaan lupa- ja valvontakäytäntöjä sekä sujuvoittamaan lupaprosesseja paikkakunnasta riippumatta. Valtion aluehallintoa uudistetaan entistä valtakunnallisempaan suuntaan, viranomaispalvelujen paikallisuudesta luopumatta. Samalla nykyisten ELY-keskusten hallinto järjestetään elinvoimakeskuksiin. Uudistus perustuu hallitusohjelmaan. Valtion aluehallinnon uudistamista ohjaa periaate monialaisuudesta. Aluehallintovirastot,...