Author: info@broadscope.fi

Liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön tiedote 4.10.2023: Digitaalinen asiointi lisää sujuvampia ajasta ja paikasta riippumattomia julkisia palveluita sekä parantaa hallinnon tehokkuutta ja kestävyyttä. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä päätti periaatteista, joilla digitaalista viranomaisasiointia edistetään tällä hallituskaudella. Lisäksi ministeriryhmä päätti kokouksessaan 3. lokakuuta Euroopan komissiolle toimitettavasta EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030...

Valtiovarainministeriön tiedote 12.09.2023: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 12. syyskuuta kokouksessaan tuottavuusohjelman valmistelun aloittamisesta. Tuottavuusohjelman valmistelun tueksi asetetaan valtiovarainministeriön johdolla toimiva työryhmä, johon tulee edustus kaikista ministeriöistä. Työryhmä aloittaa työnsä nopealla aikataululla syyskuun aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä on täsmennetty yhteisesti tehtävät toimenpiteet ja ministeriöt...

Valtiovarainministeriön tiedote 30.08.2023: Aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Samalla muodostetaan uudet alueelliset Elinvoimakeskukset. Uudistamisessa tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta sekä sujuvoittaa prosesseja ja palvelua. Uudistuksen pääperiaatteet on linjattu hallitusohjelmassa. Uudistus kattaa yhdeksän hallinnonalan tehtäviä ja koskee...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.06.2023: Kansallisella ikäohjelmalla varauduttiin väestön vanhenemiseen ja rakennettiin ikäystävällistä yhteiskuntaa. Vuosien 2020-2023 toimeenpanon loppuraportti osoittaa, että ikääntymiseen varautuminen on tuonut yhteen eri hallinnonaloja. Kansallinen ikäohjelma käynnistyi vuonna 2020. Tuolloin asetettiin ohjelman pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2030 asti sekä käynnistettiin vuosien 2020-2023 toimenpideohjelma, jota...

Valtiovarainministeriön tiedote 22.06.2023: Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Lapissa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Uudellamaalla aletaan vuonna 2024 suunnitella ja toteuttaa uudistusta, jossa valtion käyntiasiointi kootaan yhteisiin palvelupisteisiin 2020-luvun aikana koko Suomessa. Samalla tehostetaan valtion tilankäyttöä, kun virastot muuttavat yhteiskäyttöisiin toimistotiloihin. Yhteisissä palvelupisteissä on tavoitteena tarjota valtion virastojen palvelujen lisäksi myös Kelan,...