Author: info@broadscope.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 21.06.2023: Ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuva päätöksenteko eli tiedolla johtaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen edellytys. Tiedolla johtamisen avulla hyvinvointialueet pystyvät toimimaan tehokkaasti, tarjoamaan asukkailleen oikeanlaisia palveluja ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2020...

Valtioneuvoston tiedote 16.06.2023: Uusi hallitus rakentaa vahvaa ja välittävää Suomea. Se on toimiva, turvallinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kansalaisten mahdollisuudet menestykseen ja hyvinvointiin turvataan ylisukupolvisesti ja kaikkialla Suomessa. Hallitus varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen, riittävät palvelut kaikille ja kansantalouden tasapainoisen kehityksen. Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa...

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 17.04.2023:   Uusia tekoälymalleja käsittelevän kolumnisarjan 2. osa Tekoäly mullistaa terveydenhuoltoa – riskit voidaan torjua suunnittelulla ja yhteistyöllä Generatiivisen tekoälyn viimeaikaiset kehitysaskeleet ovat tulleet yllätyksenä lähes kaikille. Vaikutusvaltainen joukko tiede- ja yritysmaailman vaikuttajia on jopa esittänyt tuotekehityksen väliaikaista keskeyttämistä. Euroopassa tietosuojaviranomaiset ovat puolestaan alkaneet rajoittaa...

Sisäministeriön julkaisu 13.04.2023: Sisäministeriö käynnisti 6.10.2022 ulkopuolisen selvityksen poliisin viimeisimmän hallintorakenneuudistuksen vaikutuksista ja nykyisen hallintorakenteen kehittämisestä. Selvityshenkilöksi nimitettiin varatuomari Juhapekka Ristola. Asiantuntijaksi osoitettiin apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta. Selvitykset keskeiset ehdotukset ovat: Valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla tulisi johtaa monivuotinen ohjelma perusrikostutkinnan tason nostamiseksi, harvapartioinnin ulottamiseksi kaikkialle Suomessa ja muutoin johtaa valvonta- ja...

Ympäristöministeriön tiedote 17.03.2023: Virkanäkemys: Vihreä siirtymä on kasvun perusta Julkista taloutta kannattaa sopeuttaa ja uudistaa tavalla, joka ratkoo ilmastokriisiä ja luontokatoa Ilmasto- ja luontokriisiä sekä julkisen talouden kestävyysvajetta ei voida ratkaista erikseen. Julkista taloutta vahvistavat toimet voidaan suunnata siten, että ne ohjaavat taloutta, lainsäädäntöä, verotusta, kannusteita sekä hallinnon...