Author: info@broadscope.fi

Valtiovarainministeriön kolumni 27.04.2022: Projektiasiantuntija Tommi Hatinen ja alueellisen projektiryhmän sihteeri Anni Laihanen: Viranomaisen käyntiasiointia kootaan maakunnissa yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin paikalliset tarpeet huomioiden Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen on lähtenyt käyntiin kolmessa maakunnassa. Suunnitelmat käyntiasioinnin kokoamiseksi ja yhteiskäyttöisiin toimitiloihin siirtymiseksi tehdään paikallisesti alueen asukkaiden ja viranomaisten tarpeet huomioiden. Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan...

Valtiovarainministeriön kolumni 16.3.2022: Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen: Kunnat ja valtio uudistavat julkista hallintoa yhdessä Julkisen hallinnon strategia rakentaa suomalaisen hallinnon uudistamisen kehyksen, jotta suomalaisella yhteiskunnalla on valmiuksia kehittää vastauksia tämän vuosikymmenen isoihin periaatteellisiin kysymyksiin ja vahvistaa demokraattisen oikeusvaltion tulevaisuutta. Samalla on tunnistettava, että hallinnon...

Työ- ja elinkeinoministeriön kolumni 4.3.2022: Juuri ilmestyneen, Broad Scope Management Consulting Oy:n toteuttaman Yrityspalvelut 2024+ -selvityksen havainto on, että julkinen yrityspalvelujärjestelmä on edelleen hajanainen ja pirstaleinen. Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta palvelujen kehitystyötä tosiasiassa ohjaa edelleen liiaksi hallinnollinen ja tuotelähtöinen ajattelu. Eräät yrityspalvelutoimijat ovat kommentoineet, että selvitys ei...

Valtiovarainministeriön tiedote 31.1.2022: Työryhmä luovutti ehdotuksensa alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjauksiksi. Ehdotuksissa linjataan valtion viranomaisten läsnäolosta ja palveluiden kehittämisestä alueilla. Viranomaisten läsnäolo alueilla perustuu ennen kaikkea palveluiden tarpeeseen. Tarkoituksena on vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta, valtion kilpailukykyä työnantajana ja yhdenvertaisuutta sekä huomioida samalla asiakas- ja kieliryhmät....

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.12.2021: Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa Suomen aluekehityksen mahdollisia tulevaisuuskuvia on tarkasteltu neljän erilaisen skenaarion kautta. Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista. Skenaarioita on tarkasteltu siitä näkökulmasta, miten Suomi kiinnittyy globaaliin...