Author: info@broadscope.fi

Broadscope on laatinut valtiovarainministeriön toimeksiannosta virastouudistusten yhtenäisen arviointikonseptin sekä kolmen virastouudistuksen arviointiraportit. Konseptin tavoitteena on mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon kerääminen suurista rakenneuudistuksista, niiden vaikutuksista sekä uudistusten valmisteluvaiheesta ja toteutuksesta saaduista opeista. Toteutettujen arviointien kohteina olleet Digi- ja väestötietovirasto, Luonnonvarakeskus ja Syyttäjälaitos ovat kaikki käyneet lähivuosina läpi...

Valtiovarainministeriön tiedote 09.06.2021: Tänään julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon koordinoimassa tutkimuksessa on ensi kertaa tarkasteltu julkisten hankintojen kokonaisarvoa kynnysarvon ylittävien hankintojen ja kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 47 miljardin edestä. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa. ”Tutkimus antaa hyvän pohjan julkisten...

Suomesta voi tulla vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon edelläkävijä. Olemme ottaneet haasteen vastaan - Ota sinäkin:) https://lnkd.in/dpyTF-6 #vaikuttavuushaaste #rethinkinghealth ...

  Valtiovarainministeriön tiedote 25.05.2021: Ministeri Sirpa Paatero on tänään hyväksynyt uuden matkustusstrategian linjaukset. Linjaukset ohjaavat pohtimaan eri tapoja virkatehtävien tehokkaan hoidon järjestämiseksi. Uudella strategialla tavoitellaan matkustamisen korvaamista digitalisaation mahdollistamilla uusilla yhteydenpidon tavoilla. Lisäksi strategia ohjaa kustannussäästöihin sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. ”Uusi matkustusstrategia tulee hyvään tilanteeseen, kun koronaepidemia on osoittanut...

  Valtiovarainministeriön tiedote 12.05.2021: Talouskasvu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2021 koronaepidemian hellittäessä globaalin elvytyksen tukemana, ennustaa valtiovarainministeriö 12. toukokuuta julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Talous toipuu koronapandemiasta selvästi vasta vuoden 2021 loppupuolella, sillä tautitapausten määrän voimakas kasvu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kesää kohti kuljettaessa epidemian kausivaihtelu...