Author: info@broadscope.fi

Ympäristöministeriön tiedote 08.09.2022: Valtioneuvosto hyväksyi tänään vihreän siirtymän* investointeja vauhdittavan hallituksen esityksen, jolla halutaan vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta. Esityksen tarkoitus on antaa vihreän siirtymän kannalta tärkeiden investointihankkeiden lupahakemuksille etusija vuosina 2023-2026 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. "Vihreä...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 25.08.2022: Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä. Kotiin annettavien palvelujen uuden lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät...

Valtiovarainministeriön tiedote 15.06.2022: Valtion käyntiasiointia uudistetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa palveluita sekä koota valtion viranomaisten käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja kuntien kanssa. Työ on alkanut kolmen maakunnan alueella Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen ohjausryhmä hyväksyi alueellisten projektiryhmien...

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 14.06.2022: Suomi on jo kolmatta vuotta peräkkäin toisella sijalla Digibarometrin kansainvälisessä vertailussa. Viime vuoden tavoin ensimmäiseksi sijoittui Tanska ja tällä kertaa kolmanneksi nousi Norja. Suomi on ollut tasaisen varmasti Digibarometrin kolmen parhaan maan joukossa koko barometrin olemassaolon ajan, vuodesta 2014 lähtien. Digibarometri kertoo kansakunnan...

Ympäristöministeriön tiedote 13.06.2022: Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä. ”Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa kestävän...