Author: info@broadscope.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön tiedote 23.09.2020: Kaupungistumisen edetessä kaupunkien merkitys asuin- ja elinympäristöinä, yritystoiminnan alustoina, kuntakentän suunnannäyttäjinä, ilmastonmuutoksen ratkaisijoina ja kansainvälisinä toimijoina voimistuu. 23.9.2020 julkaistu Kansallinen kaupunkistrategia 2020–2030 on valtion ja kaupunkien yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat kaupunkien keskeisimmät kehityssuunnat tälle vuosikymmenelle ja miten kaupunkipolitiikkaa...

Valtiovarainministeriön tiedote 09.09.2020: Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerataan Kuntamarkkinoilla tänään 9.9.2020. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet strategiaa yhdessä kuntien ja valtionhallinnon, tarjoajien ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Hankintastrategialla lisätään julkisten hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta ”Ensimmäinen kansallinen hankintastrategia on tärkeä askel julkisten hankintojen kehittämisessä. Ne...

Valtiovarainministeriön kolumni 07.09.2020: Kuntien ja valtion tiiviissä vuorovaikutuksessa laaditaan suuntaa suomalaisen julkisen hallinnon tulevaisuudelle. Strategialla pyritään varmistamaan jatkossakin uudistumiskykyiset julkiset palvelut ja työntekijöiden kokemus työn merkityksellisyydestä. Julkinen hallinto ihmisten ja yhteisöjen palveluksessa Avasimme julkisen hallinnon strategiatyön luonnokset kaikkien kommentoitavaksi kesäkuussa ota-kantaa.fi -sivustolle. Saimme lähes 700 vastausta, joita hyödynnämme...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 02.09.2020: Kansallisen lapsistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten oma osallisuus vahvemmin esiin. Strategiaa valmisteleva parlamentaarinen komitea työsti 2.9. kokouksessaan lapsistrategiaa erityisesti lapsen osallisuuden kannalta. ”Jokaiselle meille osallisuus on tärkeä asia. Osallisuus edellyttää toteutuakseen osallistumisoikeuksia, jotka on turvattu perus- ja ihmisoikeuksin....

Valtiovarainministeriön tiedote 11.06.2020: Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan, että itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Asian selvittämiseksi valtioneuvosto asetti 11.6. aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön, jonka toimikausi kestää 31.12.2020 asti. Parlamentaarisen työn tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin...