Tiedote

Valtiovarainministeriön tiedote 20.06.2024: Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto ja kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, joilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta. ”Kansalaiset ja yritykset ansaitsevat mahdollisimman vaivatonta...

Valtiovarainministeriön tiedote 25.04.2024: Taloudellinen katsaus Talous nousee taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä Suomen talous nousee taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Velkasuhteen kasvu jatkuu mutta hidastuu, arvioi valtiovarainministeriö 25. huhtikuuta julkaisemassaan ennusteessa. Kuva viime vuosien talouskehityksestä Suomessa on selvästi synkentynyt uusimpien tilastojen valossa. Taantuma on ollut pidempi ja...

Valtiovarainministeriön tiedote 16.04.2024: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028 Orpon hallitus: Tehdyillä päätöksillä estetään talouden ajautuminen hallitsemattomaan luisuun Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sopinut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus on tehnyt päätökset, joilla parannetaan julkisen talouden kestävyyttä ja luodaan edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Ratkaisuissa on pyritty suojaamaan tulevan...

Valtiovarainministeriön tiedote 27.03.2024: Valtioneuvosto on hyväksynyt suunnitelman valtion palvelujen saatavuudesta ja alueellisesta sijoittumisesta. Käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin, ja palvelut järjestetään jatkossa yhä enemmän digitaalisesti. Niissä huomioidaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja perinteiset asiointitavat, kuten käynti- ja puhelinasiointi. Valtioneuvoston suunnitelmaan on koottu palvelujen saatavuutta ja alueellista sijoittumista koskevat strategiset...

Valtiovarainministeriön tiedote 15.03.2024: Valtion aluehallinnon uudistuksessa muodostetaan uusi valtakunnallinen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto sekä uudet alueelliset elinvoimakeskukset. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä sujuvoittaa palveluja kansalaisille ja yrityksille. Virastojen välisestä tehtävänjaosta on linjattu hankkeen ohjausryhmässä. Seuraavaksi aluehallinnon uudistuksessa jatketaan lainsäädännön valmistelutyötä näiden linjausten perusteella. Lakiesitykset...