Tiedote

Valtiovarainministeriön tiedote 16.04.2024: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028 Orpon hallitus: Tehdyillä päätöksillä estetään talouden ajautuminen hallitsemattomaan luisuun Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sopinut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus on tehnyt päätökset, joilla parannetaan julkisen talouden kestävyyttä ja luodaan edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Ratkaisuissa on pyritty suojaamaan tulevan...

Valtiovarainministeriön tiedote 27.03.2024: Valtioneuvosto on hyväksynyt suunnitelman valtion palvelujen saatavuudesta ja alueellisesta sijoittumisesta. Käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin, ja palvelut järjestetään jatkossa yhä enemmän digitaalisesti. Niissä huomioidaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja perinteiset asiointitavat, kuten käynti- ja puhelinasiointi. Valtioneuvoston suunnitelmaan on koottu palvelujen saatavuutta ja alueellista sijoittumista koskevat strategiset...

Valtiovarainministeriön tiedote 15.03.2024: Valtion aluehallinnon uudistuksessa muodostetaan uusi valtakunnallinen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto sekä uudet alueelliset elinvoimakeskukset. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä sujuvoittaa palveluja kansalaisille ja yrityksille. Virastojen välisestä tehtävänjaosta on linjattu hankkeen ohjausryhmässä. Seuraavaksi aluehallinnon uudistuksessa jatketaan lainsäädännön valmistelutyötä näiden linjausten perusteella. Lakiesitykset...

Valtiovarainministeriön tiedote 05.03.2024: Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeen väliraportti kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset vuosilta 2021–2023. Hankkeen tavoitteet saavutettiin toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Uudistusta jatketaan väliraportissa esitettyjen kehitysehdotusten mukaisesti, ja hanke laajenee uusiin maakuntiin. Yhteiset työympäristöt avattiin vuosien 2021–2023 aikana Lappeenrantaan, Joensuuhun, Lahteen ja Poriin. Työympäristöt koostuvat...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.02.2024: Valtioneuvosto päätti 22.2.2024 neljästä työllisyysalueesta. Kaikki tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Valtioneuvoston päätökset koskivat Keski-Pohjanmaan työllisyysaluetta, Tampereen seudun työllisyysaluetta, Suupohjan työllisyysaluetta sekä Pohjanmaan työllisyysaluetta. Valtioneuvoston päätökset ovat tärkeä rajapyykki työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtämisessä valtiolta kunnille. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025...