Tiedote

Valtioneuvoston tiedote 7.10.2019: Hallitukselle toimintasuunnitelma Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Rinteen hallituksen toimintasuunnitelma sisältää hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien keskeiset tavoitteet sekä keinot ja aikataulut niiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa nimetään toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat ministeriöt. Toimintasuunnitelma ei korvaa...

Ympäristöministeriön tiedote 1.10.2019:   Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin* voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla. Selvityksen ovat laatineet...

Valtioneuvoston kanslian tiedote 17.9.2019:   Talousarvioesitys 2020 ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 Hallituksen budjetilla rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea   Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisää osaamista ja osallisuutta koko Suomessa. Talousarvioesitys sisältää merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, työllisyyteen...

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 17.9.2019: Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanoon ohjataan pysyvää ja kertaluonteista rahoitusta. Myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita tuetaan. Hallitus on päättänyt budjettiriihessään edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksella maatilojen investointeihin. Osana maatalouden kannattavuuden edistämistä hallitus esittää lisärahoitusta elintarvikevientiin. Maatilojen investoinnit turvataan Maaseudun kehittämisrahasto Makeran lisäpääomituksella. Makeraa pääomitetaan 31 miljoonalla...

Ympäristöministeriön tiedote 17.9.2019:   Ministeri Mikkonen: Tartumme tosissamme akuuttiin luonnon köyhtymisen kriisiin Hallitus päätti budjettiriihessään esittää luonnonsuojeluun sadan miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2020. Tärkein rahoituksella käynnistettävä hanke on kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma. Sillä on määrä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa viimeistään 2030 mennessä ja turvata elintärkeiden ekosysteemien toiminta. Reilu...