Tiedote

Olli-Pekka Heinosen kolumni 20.10.2019 Länsi-Suomi: Millainen oikeasti olet? Lenkillä vastaan käveli isänsä kanssa noin 5-vuotias poika, joka olemukseltaan ja ulkonäöltään muistutti mielikuvasta mikä minulla on itsestäni 50 vuoden takaa. Hätkähdin. Mitä jos hän olisi minä? Mitä olisin halunnut sanoa ja kuulla? Olisiko kyseessä ollut sama henkilö, minä, niin...

Valtioneuvoston tiedote 7.10.2019: Hallitukselle toimintasuunnitelma Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Rinteen hallituksen toimintasuunnitelma sisältää hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien keskeiset tavoitteet sekä keinot ja aikataulut niiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa nimetään toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat ministeriöt. Toimintasuunnitelma ei korvaa...

Ympäristöministeriön tiedote 1.10.2019:   Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja, miten EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin* voisi toteuttaa Suomessa. Merenrannoilta löytyvistä roskista noin 80 prosenttia on muovia, mihin kesällä 2021 voimaan tulevalla direktiivillä halutaan puuttua. Lisäksi direktiivin tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla. Selvityksen ovat laatineet...

Valtioneuvoston kanslian tiedote 17.9.2019:   Talousarvioesitys 2020 ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 Hallituksen budjetilla rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea   Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisää osaamista ja osallisuutta koko Suomessa. Talousarvioesitys sisältää merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, työllisyyteen...

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 17.9.2019: Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanoon ohjataan pysyvää ja kertaluonteista rahoitusta. Myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita tuetaan. Hallitus on päättänyt budjettiriihessään edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksella maatilojen investointeihin. Osana maatalouden kannattavuuden edistämistä hallitus esittää lisärahoitusta elintarvikevientiin. Maatilojen investoinnit turvataan Maaseudun kehittämisrahasto Makeran lisäpääomituksella. Makeraa pääomitetaan 31 miljoonalla...