Tiedote

Ympäristöministeriön tiedote 17.9.2019:   Ministeri Mikkonen: Tartumme tosissamme akuuttiin luonnon köyhtymisen kriisiin Hallitus päätti budjettiriihessään esittää luonnonsuojeluun sadan miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2020. Tärkein rahoituksella käynnistettävä hanke on kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma. Sillä on määrä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa viimeistään 2030 mennessä ja turvata elintärkeiden ekosysteemien toiminta. Reilu...

Valtiovarainministeriön kolumni:   Erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen: Kohti tulevaisuuden digitaalista identiteettiä Julkisissa palveluissa käytössä olevat sähköiset tunnistusratkaisut ovat osittain vanhentuneita eivätkä enää tue parhaalla mahdollisella tavalla uusia sähköisen asioinnin tapoja. Väestörekisterikeskuksen keväällä 2019 toteuttamassa selvityksessä kartoitettiinkin vaihtoehtoja sille, miten tunnistautuminen julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää. Selvää on, että...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kaupunkineuvos Kari Nenosen Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi. Selvitystä varten asetetaan myös ohjaus- ja seurantaryhmät. Hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Osana sote-uudistusta selvitetään Uudenmaan erillisratkaisua. Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa....

Valtiovarainministeriön tiedote: Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Tarkastelu koskee hallituskautta pitempää aikaväliä. Työryhmän tehtävänä on arvioida liikenteen nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veronluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia. Työryhmä antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. Lisäksi ryhmä selvittää keinoja toteuttaa...

Ympäristöministeriön tiedote: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030. Ympäristöministeriön ja Motivan Kokeilun paikan kokeiluhaulla etsittiin ideoita hiilijalanjäljen halkaisemiseen helposti ja kannustavasti. Heinäkuuhun mennessä toteutettiin 15 kokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Neljälle kokeilulle myönnettiin yhteensä 37 000 euroa...