Tiedote

Päiväys: 28.06.2019 Valtiovarainministeriön tiedote: Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero: Julkisen hallinnon tuottavuutta kehitetään – lisätalousarviossa päätettiin tuottavuustoimien käynnistämisestäEduskunta on perjantaina tehnyt päätöksen vuoden 2019 toisesta lisätalousarviosta. Eduskunta päätti kohdentaa rauenneeseen maakunta- ja sote-uudistukseen budjetoidut, mutta käyttämättä jääneet noin 200 miljoonaa euroa julkisen hallinnon tuottavuustoimiin, joilla tavoitellaan merkittäviä tuottavuussäästöjä...

Valtioneuvoston tiedote: Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Uusi tietojohtamisen arviointimalli julkiselle sektorille – työkalu kehitystarpeiden tunnistamiseen Tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisista palveluista vastaavat organisaatiot voivat arvioida omia tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena on tunnistaa nykytilanne ja sopia sen pohjalta jatkoaskelista. Tietojohtamisen hyödyt ja kehittämistarpeet on tunnistettu tutkimushankkeessa. Uuden...

Ympäristöministeriön tiedote: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat: Ravinteiden kierrättämisestä halutaan tehdä Suomessa arkea vuoteen 2030 mennessä uuden toimenpideohjelman avulla. Ohjelma on tunnistanut 27 valtionhallinnon toimenpidettä, joiden avulla biomassojen ravinteita hyödynnetään tehokkaasti, ravinnepäästöt vesiin vähenevät ja maahamme syntyy uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen,...