Tiedote

Valtioneuvoston julkaisu 12.09.2022: Pitkittynyt koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja kiihtyvä ilmastonmuutos ovat johtaneet Suomen ja koko maailman tilanteeseen, jossa tulevaisuus näyttää varsin epävarmalta. Epävarmassa tilanteessa päätöksenteko on vaikeaa. Suomessa pidetään eduskuntavaalit keväällä 2023 ja uuden hallitusohjelman pitäisi linjata lähivuosien politiikasta. Tähän tarpeeseen ministeriöt julkaisevat yksiin kansiin...

Ympäristöministeriön tiedote 08.09.2022: Valtioneuvosto hyväksyi tänään vihreän siirtymän* investointeja vauhdittavan hallituksen esityksen, jolla halutaan vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta. Esityksen tarkoitus on antaa vihreän siirtymän kannalta tärkeiden investointihankkeiden lupahakemuksille etusija vuosina 2023-2026 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. "Vihreä...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 25.08.2022: Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä. Kotiin annettavien palvelujen uuden lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät...

Valtiovarainministeriön tiedote 15.06.2022: Valtion käyntiasiointia uudistetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa palveluita sekä koota valtion viranomaisten käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja kuntien kanssa. Työ on alkanut kolmen maakunnan alueella Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen ohjausryhmä hyväksyi alueellisten projektiryhmien...

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 14.06.2022: Suomi on jo kolmatta vuotta peräkkäin toisella sijalla Digibarometrin kansainvälisessä vertailussa. Viime vuoden tavoin ensimmäiseksi sijoittui Tanska ja tällä kertaa kolmanneksi nousi Norja. Suomi on ollut tasaisen varmasti Digibarometrin kolmen parhaan maan joukossa koko barometrin olemassaolon ajan, vuodesta 2014 lähtien. Digibarometri kertoo kansakunnan...