Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.06.2023: Kansallisella ikäohjelmalla varauduttiin väestön vanhenemiseen ja rakennettiin ikäystävällistä yhteiskuntaa. Vuosien 2020-2023 toimeenpanon loppuraportti osoittaa, että ikääntymiseen varautuminen on tuonut yhteen eri hallinnonaloja. Kansallinen ikäohjelma käynnistyi vuonna 2020. Tuolloin asetettiin ohjelman pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2030 asti sekä käynnistettiin vuosien 2020-2023 toimenpideohjelma, jota...

Valtiovarainministeriön tiedote 22.06.2023: Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Lapissa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Uudellamaalla aletaan vuonna 2024 suunnitella ja toteuttaa uudistusta, jossa valtion käyntiasiointi kootaan yhteisiin palvelupisteisiin 2020-luvun aikana koko Suomessa. Samalla tehostetaan valtion tilankäyttöä, kun virastot muuttavat yhteiskäyttöisiin toimistotiloihin. Yhteisissä palvelupisteissä on tavoitteena tarjota valtion virastojen palvelujen lisäksi myös Kelan,...

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 21.06.2023: Ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuva päätöksenteko eli tiedolla johtaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen edellytys. Tiedolla johtamisen avulla hyvinvointialueet pystyvät toimimaan tehokkaasti, tarjoamaan asukkailleen oikeanlaisia palveluja ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2020...

Valtioneuvoston tiedote 16.06.2023: Uusi hallitus rakentaa vahvaa ja välittävää Suomea. Se on toimiva, turvallinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kansalaisten mahdollisuudet menestykseen ja hyvinvointiin turvataan ylisukupolvisesti ja kaikkialla Suomessa. Hallitus varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen, riittävät palvelut kaikille ja kansantalouden tasapainoisen kehityksen. Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa...

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 17.04.2023:   Uusia tekoälymalleja käsittelevän kolumnisarjan 2. osa Tekoäly mullistaa terveydenhuoltoa – riskit voidaan torjua suunnittelulla ja yhteistyöllä Generatiivisen tekoälyn viimeaikaiset kehitysaskeleet ovat tulleet yllätyksenä lähes kaikille. Vaikutusvaltainen joukko tiede- ja yritysmaailman vaikuttajia on jopa esittänyt tuotekehityksen väliaikaista keskeyttämistä. Euroopassa tietosuojaviranomaiset ovat puolestaan alkaneet rajoittaa...