Tiedote

Valtiovarainministeriön tiedote 05.03.2024: Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeen väliraportti kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset vuosilta 2021–2023. Hankkeen tavoitteet saavutettiin toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Uudistusta jatketaan väliraportissa esitettyjen kehitysehdotusten mukaisesti, ja hanke laajenee uusiin maakuntiin. Yhteiset työympäristöt avattiin vuosien 2021–2023 aikana Lappeenrantaan, Joensuuhun, Lahteen ja Poriin. Työympäristöt koostuvat...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.02.2024: Valtioneuvosto päätti 22.2.2024 neljästä työllisyysalueesta. Kaikki tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Valtioneuvoston päätökset koskivat Keski-Pohjanmaan työllisyysaluetta, Tampereen seudun työllisyysaluetta, Suupohjan työllisyysaluetta sekä Pohjanmaan työllisyysaluetta. Valtioneuvoston päätökset ovat tärkeä rajapyykki työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtämisessä valtiolta kunnille. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025...

Valtiovarainministeriön tiedote 14.02.2024: Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana Valtion aluehallinnon yhteinen strategia ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan...

Valtiovarainministeriön tiedote 07.02.2024: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä on valmistellut tuottavuusohjelmaa syksystä 2023 alkaen. Kaikki ministeriöt ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmässä on tarkasteltu useita hallinnonaloja yhteisesti koskettavien uudistusten vaikutuksia virastojen toimintamenoihin. Näitä ovat muun muassa sähköinen viranomaisasiointi ja julkisen sektorin...

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 19.12.2023: TE-palvelut 2024 -uudistuksen hankejohtaja Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriöstä summaa kuluneen vuoden valmistelua: ”Kaikki uudistuksen keskiössä olevat toimijat ovat ahkeroineet kovasti uudistuksen toimeenpanon edistämiseksi. Pitää muistaa, että järjestämisvastuun siirtoa koskeva laki vahvistettiin vasta keväällä. Voimme hyvällä mielellä katsoa taustapeiliin ja todeta,...