Tiedote

Ympäristöministeriön tiedote 13.06.2022: Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä. ”Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa kestävän...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 08.06.2022: Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.6. kuuden toimialan tilannekuvat ja tulevaisuuden näkymät. Toimialojen näkymiä tarkasteltiin seuraavilta aloilta: elintarvikeala, kaivosteollisuus, luonnontuotteet, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä uusiutuva energia. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet suoraan tai epäsuoraan yritysten liiketoimintaan useilla toimialoilla ja niiden...

Kestävän kehityksen toimikunta valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 03.06.2022: Suomi on toista vuotta peräkkäin kärkisijalla kansainvälisessä kestävän kehityksen maavertailussa. Vertailussa arvioidaan, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelman 17 tavoitteesta Suomi on saavuttanut tai lähellä saavuttaa erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen...

Valtiovarainministeriön tiedote 03.05.2022: Valtion aluehallintoa on mahdollista kehittää nykyrakenteen pohjalta tai siihen voidaan tehdä laajempia rakenteellisia muutoksia, kuten virastojen yhdistämistä tai tehtävien siirtämistä. Selvityksessä kuvattuja vaihtoehtoja voidaan jatkossa hyödyntää tietopohjana, kun seuraava hallitus tekee rakenteita koskevia päätöksiä. Aluehallinnon perusteellisempi uudistaminen vaatisi riittävän pitkän, yhteensä useamman vuoden...

Valtiovarainministeriön kolumni 27.04.2022: Projektiasiantuntija Tommi Hatinen ja alueellisen projektiryhmän sihteeri Anni Laihanen: Viranomaisen käyntiasiointia kootaan maakunnissa yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin paikalliset tarpeet huomioiden Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen on lähtenyt käyntiin kolmessa maakunnassa. Suunnitelmat käyntiasioinnin kokoamiseksi ja yhteiskäyttöisiin toimitiloihin siirtymiseksi tehdään paikallisesti alueen asukkaiden ja viranomaisten tarpeet huomioiden. Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan...