Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.11.2023: Kunnat tai kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa työllisyysalueiden muodostamisesta. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025.  Kuntien on tätä varten pitänyt ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, miten ne aikovat järjestää työvoimapalvelut. Työ- ja...

Valtiovarainministeriö, kolumni 4.10.2023: Syksyn aikana on käynnistynyt laaja valtion aluehallinnon uudistus, jolla pyritään yhdenmukaistamaan lupa- ja valvontakäytäntöjä sekä sujuvoittamaan lupaprosesseja paikkakunnasta riippumatta. Valtion aluehallintoa uudistetaan entistä valtakunnallisempaan suuntaan, viranomaispalvelujen paikallisuudesta luopumatta. Samalla nykyisten ELY-keskusten hallinto järjestetään elinvoimakeskuksiin. Uudistus perustuu hallitusohjelmaan. Valtion aluehallinnon uudistamista ohjaa periaate monialaisuudesta. Aluehallintovirastot,...

Liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön tiedote 4.10.2023: Digitaalinen asiointi lisää sujuvampia ajasta ja paikasta riippumattomia julkisia palveluita sekä parantaa hallinnon tehokkuutta ja kestävyyttä. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä päätti periaatteista, joilla digitaalista viranomaisasiointia edistetään tällä hallituskaudella. Lisäksi ministeriryhmä päätti kokouksessaan 3. lokakuuta Euroopan komissiolle toimitettavasta EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030...

Valtiovarainministeriön tiedote 12.09.2023: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 12. syyskuuta kokouksessaan tuottavuusohjelman valmistelun aloittamisesta. Tuottavuusohjelman valmistelun tueksi asetetaan valtiovarainministeriön johdolla toimiva työryhmä, johon tulee edustus kaikista ministeriöistä. Työryhmä aloittaa työnsä nopealla aikataululla syyskuun aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä on täsmennetty yhteisesti tehtävät toimenpiteet ja ministeriöt...

Valtiovarainministeriön tiedote 30.08.2023: Aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Samalla muodostetaan uudet alueelliset Elinvoimakeskukset. Uudistamisessa tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta sekä sujuvoittaa prosesseja ja palvelua. Uudistuksen pääperiaatteet on linjattu hallitusohjelmassa. Uudistus kattaa yhdeksän hallinnonalan tehtäviä ja koskee...