Tiedote

Ympäristöministeriön tiedote 17.03.2023: Virkanäkemys: Vihreä siirtymä on kasvun perusta Julkista taloutta kannattaa sopeuttaa ja uudistaa tavalla, joka ratkoo ilmastokriisiä ja luontokatoa Ilmasto- ja luontokriisiä sekä julkisen talouden kestävyysvajetta ei voida ratkaista erikseen. Julkista taloutta vahvistavat toimet voidaan suunnata siten, että ne ohjaavat taloutta, lainsäädäntöä, verotusta, kannusteita sekä hallinnon...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.12.2022: Kansallisen ikäohjelman periaatepäätöksen keskiössä ovat iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen sekä väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämä edellyttää ennaltaehkäisevien, toimintakykyä ylläpitävien ja parantavien toimien toteuttamista. Mukaan tarvitaan yhteiskunnan kaikki toimijat. Valtioneuvosto on 15.12.2022 linjannut Kansallista ikäohjelmaa koskevassa periaatepäätöksessään tavoitteista ja toimenpiteistä,...

Valtiovarainministeriön kolumni 14.10.2022: Kehittämisjohtaja Marko Puttonen: Asiakaspalvelun koonti yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin on koko julkishallinnon yhteinen ponnistus Käyntiasiointimäärät valtion viranomaisten palveluissa ovat vähentyneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja vähenevät edelleen. Kaupungistumiskehityksen myötä väestö keskittyy maakuntien keskuskaupunkeihin, ja yksittäisten käyntiasiointipisteiden ylläpito tulee koko ajan taloudellisesti vaikeammaksi. Mahdollisuus käyntiasiointiin on kuitenkin...

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 06.10.2022: Hallitus esittää, että työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut siirretään alueille ja kunnille 1.1.2025. Historiallisen uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palvelujen siirto tuo palvelut lähemmäksi sekä henkilöasiakkaita...

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 06.10.2022: Hoidon jatkuvuus on suuri mahdollisuus  Jos meillä olisi käytössä hoito, joka tutkitusti vähentää kuolleisuutta, parantaa suurten kansansairauksien hoitotuloksia, potilasturvallisuutta ja potilastyytyväisyyttä ja auttaa kustannusten hallinnassa, olisiko meillä varaa olla käyttämättä tuota hoitoa? Elokuun puolivälissä julkaistiin selvitys omalääkärimallin toteuttamisesta yhdessä hoitotakuun kanssa. Selvitys toi...