Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Hallitus...

Broadscope on laatinut valtiovarainministeriön toimeksiannosta virastouudistusten yhtenäisen arviointikonseptin sekä kolmen virastouudistuksen arviointiraportit. Konseptin tavoitteena on mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon kerääminen suurista rakenneuudistuksista, niiden vaikutuksista sekä uudistusten valmisteluvaiheesta ja toteutuksesta saaduista opeista. Toteutettujen arviointien kohteina olleet Digi- ja väestötietovirasto, Luonnonvarakeskus ja Syyttäjälaitos ovat kaikki käyneet lähivuosina läpi...

Valtiovarainministeriön tiedote 09.06.2021: Tänään julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon koordinoimassa tutkimuksessa on ensi kertaa tarkasteltu julkisten hankintojen kokonaisarvoa kynnysarvon ylittävien hankintojen ja kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 47 miljardin edestä. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa. ”Tutkimus antaa hyvän pohjan julkisten...

Suomesta voi tulla vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon edelläkävijä. Olemme ottaneet haasteen vastaan - Ota sinäkin:) https://lnkd.in/dpyTF-6 #vaikuttavuushaaste #rethinkinghealth ...

  Valtiovarainministeriön tiedote 25.05.2021: Ministeri Sirpa Paatero on tänään hyväksynyt uuden matkustusstrategian linjaukset. Linjaukset ohjaavat pohtimaan eri tapoja virkatehtävien tehokkaan hoidon järjestämiseksi. Uudella strategialla tavoitellaan matkustamisen korvaamista digitalisaation mahdollistamilla uusilla yhteydenpidon tavoilla. Lisäksi strategia ohjaa kustannussäästöihin sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. ”Uusi matkustusstrategia tulee hyvään tilanteeseen, kun koronaepidemia on osoittanut...