Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.11.2021: Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Alakohtaiset työryhmät etsivät lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla parannetaan avoinna olevien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaantoa. Samalla selvitetään, miten voidaan taata työperäisen maahanmuuton tavoitteissa...

Valtiovarainministeriön tiedote 28.9.2021: Valtion käyntiasiointipisteitä yhdistetään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa palveluita sekä koota valtion viranomaisten käyntiasiointi yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja kuntien kanssa. Työ alkaa aluksi kolmen maakunnan alueella Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Valtiovarainministeriö asetti alueille projektiryhmät 23. syyskuuta. Projektiryhmät valmistelevat ja toimeenpanevat...

Valtiovarainministeriön kolumni: Budjettipäällikkö Sami Yläoutinen ja erityisasiantuntija Piia Pekola: Lapsibudjetointi tuo lapsiin kohdistuvat voimavarat näkyväksi Valtion budjettia on vuodesta 2022 lähtien tarkoitus tarkastella lapsen oikeuksien näkökulmasta. Ilmiöbudjetoinnin laajentaminen lapsiin on tehtävänä laaja ja edellyttää pitkäjänteistä ja vaiheittaista etenemistä. Toteutuessaan se kuitenkin edistää kotimaisten ja kansainvälisten lapsen oikeuksiin liittyvien...

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Hallitus...

Broadscope on laatinut valtiovarainministeriön toimeksiannosta virastouudistusten yhtenäisen arviointikonseptin sekä kolmen virastouudistuksen arviointiraportit. Konseptin tavoitteena on mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon kerääminen suurista rakenneuudistuksista, niiden vaikutuksista sekä uudistusten valmisteluvaiheesta ja toteutuksesta saaduista opeista. Toteutettujen arviointien kohteina olleet Digi- ja väestötietovirasto, Luonnonvarakeskus ja Syyttäjälaitos ovat kaikki käyneet lähivuosina läpi...