Jukka Korhonen

Projekteissa ja hankkeissa koen olevani voima, jonka tehtävänä on viedä asioita eteenpäin tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Yhteiskunta on ihmisiä sekä elämää varten ja hyvinvoinnin tulee olla se mittari, jonka avulla arvioimme onnistumista viime kädessä.

Pelolla tai tulospaineella johtaminen eivät ole enää tätä päivää, joten meidän tulee jatkuvasti kehittää johtamismalleja ja erityisesti itseämme, jotta voimme kokea onnistumisen iloa ja riemua työssämme. Ahdistusta, uhkakuvia sekä negatiivisuutta maailmassa on vaikka muille jakaa, joten töitä ja kehitettävää on vielä paljon.

Haastavissa tilanteissa pyrin olemaan tarkkailija, joka tutkii inhimillisen vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavia ilmiöitä kehitystyön tueksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Tapani työskennellä on yhdistelmä käytännönläheistä osallistumista sekä omiin kokemuksiini pohjautuvien toimintamallien hyödyntämistä. Sanaton viestintä sekä ryhmädynamiikan kehittämien ovat tärkeä ja erittäin mielenkiintoinen osa työtäni.

Harrastuksissani olen innokas pyöräilijä, pidän paljon luonnossa liikkumisesta, matkailusta sekä erilaisien vanhojen ja uusien kulttuurien tutkimisesta.