Ulla Suomela

Työssäni katselen maailmaa usein talouden näkövinkkelistä. Julkisessa hallinnossa minua kiehtoo vaikutuksien ja tulosten sekä talouden välinen yhtälö. Kuinka voimme palveluilla ja tuotoksilla saada aikaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät yhteiskuntaan ja kansalaisia? Näissä ratkaisuissa tulisi huomioida sekä sosiaaliset että taloudelliset tavoitteet. Taloudellisuus pitää sisällään yhteiskuntataloudelliset vaikutukset sekä operatiivisen tehokkuuden vaateet. Juuri monitahoisuus tekee työstä mielenkiintoista. Näiden merkityksellisten asioiden parissa työskentely innostaa ja kannustaa julkisella sektorilla ja sen rajapinnoilla työskenteleviä johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita, jotka tekevät työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi; meidän kaikkien parhaaksi. Haluan omassa työssäni keskittyä tulosten ja vaikutuksien aikaansaamiseen ja esiin nostamiseen, taloutta unohtamatta.

Arjen vaikuttavuus syntyy pienistä asioista. Aina ei tarvitse mennä kauas saadakseen merkityksellisiä kokemuksia. Lähellä, arjessa ja pienissä asioissa on paljon voimavaroja antavia asioita. Minulle merkityksellinen arki koostuu perheestä, liikunnasta, hyvästä ruuasta, kirjoista, uuden oppimisesta ja vuodenaikojen vaihtelusta.