BroadScope syntyi uskosta, että yhteiskunta on olemassa ihmisiä varten. Ihmisten onnellisuus ja tulevaisuuden hyvinvointi luodaan yhteiskuntaa uudistamalla. Me tuemme ja inspiroimme tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa.

Tehtävä ei ole helppo, sillä ympäröivän maailman muutos luo uusia haasteita uudistumiselle. Monimutkaisiin ja systeemisiin haasteisiin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Syvällinen ymmärrys yhteiskunnan ilmiöistä ja toimijoista on edellytys uusien ratkaisujen etsimiselle ja löytämiselle. Tämä ymmärrys on vahvuutemme.

Tuotamme näkemyksiä tulevaisuudesta ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista. Tunnistamme olennaisen ja teemme monimutkaiset ilmiöt ja ongelmat ymmärrettäviksi visualisoimalla niitä tietoon pohjautuen. Tähtäämme aina vaikuttavuuteen, sillä ilman aitoja vaikutuksia työ olisi turhaa. Tärkein kysymys asiakkaillemme onkin, mitä haluatte saada aikaan tuloksina ja vaikutuksina.

Olemme mukana tulevaisuuden organisaatioiden ja ekosysteemien rakentamisessa. Tuemme ja inspiroimme matkalla kohti maailman vaikuttavinta yhteiskuntaa, jossa ihmisten on hyvä elää.

Ota yhteyttä  Rakennetaan yhdessä maailman vaikuttavin yhteiskunta, jossa ihmisten on hyvä elää.

  Tehdään läpimurtoja ajattelussa, toiminnassa ja tuloksissa.

  BroadScope | Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki

  +358 40 556 8266

  info@broadscope.fi

  Ajankohtaista

  Valtiovarainministeriön tiedote 14.02.2024: Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, li...

  Valtiovarainministeriön tiedote 07.02.2024: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Valtiovarainministeriön johtama työryhmä on valmistellut tuottavuusohjelmaa syksystä 2023 alkaen. Kaikki ministeriöt ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmässä on tar...

  Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 19.12.2023: TE-palvelut 2024 -uudistuksen hankejohtaja Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriöstä summaa kuluneen vuoden valmistelua: ”Kaikki uudistuksen keskiössä olevat toimijat ovat ahkeroineet kovasti uudistuksen toimeenpanon edistämiseksi. Pitää muistaa, että järjestämisvastuun siirtoa k...