BroadScope syntyi uskosta, että yhteiskunta on olemassa ihmisiä varten. Ihmisten onnellisuus ja tulevaisuuden hyvinvointi luodaan yhteiskuntaa uudistamalla. Me tuemme ja inspiroimme tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa.

Tehtävä ei ole helppo, sillä ympäröivän maailman muutos luo uusia haasteita uudistumiselle. Monimutkaisiin ja systeemisiin haasteisiin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Syvällinen ymmärrys yhteiskunnan ilmiöistä ja toimijoista on edellytys uusien ratkaisujen etsimiselle ja löytämiselle. Tämä ymmärrys on vahvuutemme.

Tuotamme näkemyksiä tulevaisuudesta ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista. Tunnistamme olennaisen ja teemme monimutkaiset ilmiöt ja ongelmat ymmärrettäviksi visualisoimalla niitä tietoon pohjautuen. Tähtäämme aina vaikuttavuuteen, sillä ilman aitoja vaikutuksia työ olisi turhaa. Tärkein kysymys asiakkaillemme onkin, mitä haluatte saada aikaan tuloksina ja vaikutuksina.

Olemme mukana tulevaisuuden organisaatioiden ja ekosysteemien rakentamisessa. Tuemme ja inspiroimme matkalla kohti maailman vaikuttavinta yhteiskuntaa, jossa ihmisten on hyvä elää.

Ota yhteyttä


Rakennetaan yhdessä maailman vaikuttavin yhteiskunta, jossa ihmisten on hyvä elää.

Tehdään läpimurtoja ajattelussa, toiminnassa ja tuloksissa.

BroadScope | Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki

+358 40 556 8266

info@broadscope.fi

Ajankohtaista

Valtiovarainministeriön tiedote 27.11.2019: Digitalisaation edistämisen ohjelma polkaistiin käyntiin Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Valtiovarainministeriö toteuttaa tavoitteen vauhd...

Valtiovarainministeriön kolumni 14.11.2019: Kaupunkistrategia suuntaa tulevaa Kaupunkien merkitys on suuri useiden yhteiskunnallisten muutosten hyödyntämisessä ja niihin liittyvien haittavaikutusten torjunnassa. Kaupungit ovat avaintoimijoita muun muassa kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä hyvinvoinnin e...

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 11.11.2019: Kestävä kasvu ja hyvinvointitalous ovat kestävän tulevaisuuden kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoit...

Valtiovarainministeriön uutinen 29.10.2019: Valtiovarainministeriö on asettanut alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa aiotaan myös selvittää, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toim...

Olli-Pekka Heinosen kolumni 20.10.2019 Länsi-Suomi: Millainen oikeasti olet? Lenkillä vastaan käveli isänsä kanssa noin 5-vuotias poika, joka olemukseltaan ja ulkonäöltään muistutti mielikuvasta mikä minulla on itsestäni 50 vuoden takaa. Hätkähdin. Mitä jos hän olisi minä? Mitä olisin halunnut sanoa ja kuulla? Olisiko kyseessä oll...