Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Broad Scope Management Consulting Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

2. Rekisterinpitäjä

Broad Scope Management Consulting Oy (BroadScope)
Y-tunnus: 2434526-5
Fredrikinkatu 55
00100 Helsinki
Puhelin: +358 40 556 8266
Sähköposti: info@broadscope.fi

3. Yhteydenotot

Broad Scope Management Consulting Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Broad Scope Management Consulting Oy:n sähköpostitse: info@broadscope.fi tai postitse: Broad Scope Management Consulting Oy, Sanna Lindén, Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

BroadScope kerää asiakkaan antamia henkilötietoja asiakashankkeen hoitamiseen. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään BroadScope noudattaa tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Asiakkaidemme henkilötietojen käsittely perustuu aina kirjallisiin sopimuksiin tai lakiin, emmekä käsittele tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen asiakkaan hyväksi.

Henkilötietoja voidaan käyttää BroadScope:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja käsittelyyn sekä palvelujemme kehittämiseksi.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden vuoden välein. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää näitä tietoja asiakkuuksien hallinnan tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli. Verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto: IP-osoite, sivujen käyttö, aika, käytetty selain, verkko-osoite ja palvelin, mistä tullut BroadScope sivuille. Rekisteröidyn mahdollisesti itse luovuttamat muut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista BroadScopen henkilörekistereistä.

8. Evästeiden käyttö

Broadscope.fi -verkkosivut käyttävät evästeitä. Evästeet (keksi/cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle tiedon varastoimiseksi.

Broadscope.fi -verkkosivut hyödyntävät evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, asiakasviestinnän optimoimiseksi sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi.

Googlen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.google.com/privacypolicy.html

Broadscope.fi ei tallenna käyttämiinsä evästeisiin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kuten nimiä tai osoitteita.

Evästeet voi estää selaimen asetuksista. Käyttämällä tätä sivustoa selaimella, jossa on evästeet päällä, hyväksyt evästeiden käytön.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan BroadScope:n käytössä, paitsi BroadScope:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottopäätöksen tueksi, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Käytämme alihankkijoita erityisesti tietojen tekniseen tallentamiseen liittyen (pilvitallennuspalvelut, viestintätyökalut, CRM) ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisen
tietojenkäsittelijäsopimuksen nojalla.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoapäin palomuurilla

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarkistaa (25.5.2018 lukien), mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen BroadScope, Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki. Rekisteröity voi antaa BroadScope:lle markkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.