Sosiaali- ja terveysministeriö: Kari Nenonen Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi – kuntatapaamiset käynnissä

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote:

Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kaupunkineuvos Kari Nenosen Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi. Selvitystä varten asetetaan myös ohjaus- ja seurantaryhmät.

Hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä. Osana sote-uudistusta selvitetään Uudenmaan erillisratkaisua.

Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Sote-erillisratkaisu voisi koskea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä.

Selvityshenkilö Kari Nenonen vastaa prosessin aikana kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Nenonen on aloittanut kuntatapaamiset, jotka jatkuvat tällä viikolla.

Koko Uudenmaan yhteinen kuntatapaaminen järjestettiin 16.8.2019.

Selvitykselle asetetaan ohjaus- ja seurantaryhmät

Uudenmaan sote-ratkaisun selvitystyötä varten asetetaan ohjaus- ja seurantaryhmät. Selvityshenkilö esittelee kuntien kanssa tehdyn valmistelun ohjausryhmälle.

Ohjausryhmän tehtävänä on laatia ja linjata lopullinen selvitys sekä huolehtia yhteensovittamisesta muun sote-uudistuksen kanssa. Seurantaryhmä tukee ohjausryhmän työtä ja siinä on edustus kaikista Uudenmaan kunnista.

Selvityksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Ohjausryhmässä on edustus kaikista hallituspuolueista sekä valmistelevista ministeriöistä.

Ohjausryhmän jäseniksi on kutsuttu Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen.

Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö on esivalmistellut selvitystä virkatyönä kesällä 2019. Esivalmistelussa on koottu taustatietoja alueen piirteistä, väestön palvelutarpeesta ja sote-palveluista sekä aiemmin tehdyistä selvityksistä ja kuntien ehdotuksista.

Selvityshenkilöä konsultoivina asiantuntijoina toimivat Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Hangon perusturvajohtaja Elisabeth Kajander, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja Kuntaliiton johtava lakimies Arto Sulonen.

Selvitys Uudenmaan sote-erillisratkaisusta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

ministeri Kiurun erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292, etunimi.sukunimi@stm.fi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 0295 163 382, etunimi.sukunimi@stm.fi osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, etunimi.sukunimi@stm.fi selvityshenkilö Kari Nenonen, kmjnenonen@gmail.com, soittopyynnöt: projektisihteeri Helena Knuuti, p. 0295 163 558