Valtioneuvosto: Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut

Valtioneuvoston tiedote 7.10.2019:

Hallitukselle toimintasuunnitelma

Hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien toteuttamiselle tavoitteet, keinot ja aikataulut

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Rinteen hallituksen toimintasuunnitelma sisältää hallitusohjelman ilmiökokonaisuuksien keskeiset tavoitteet sekä keinot ja aikataulut niiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa nimetään toimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat ministeriöt. Toimintasuunnitelma ei korvaa hallitusohjelman kirjauksia.

Hallitusohjelman ilmiökokonaisuudet ovat: kestävän talouden Suomi; hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi; Suomi kokoaan suurempi maailmalla; turvallinen oikeusvaltio Suomi; elinvoimainen Suomi; luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi; oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi sekä osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi.

Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja toimien toteutumista seurataan verkkoalustalla. Erityisesti aikataulutiedot täsmentyvät ja myös muuttuvat hallitusohjelman toimeenpanon edetessä. Hallitus arvioi säännöllisesti hallitusohjelman toteutumista ja päättää arvionsa perusteella jatkotoimista. Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain hallituksen iltakoulun yhteydessä helmi- ja elokuussa.

Hallitusohjelman toteuttamisesta viestitään hallituksen hyväksymän ja 7.10.2019 julkistetun viestintästrategian mukaisesti.

Hallituksen toimintasuunnitelma 7.10.2019

Lisätietoja: strategiaosaston osastopäällikkö Seppo Määttä, p. 0295 160 598, neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177 ja erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky, p. 0295 160 191, valtioneuvoston kanslia