Valtiovarainministeriö: Digitalisaation edistämisen ohjelma polkaistiin käyntiin

Valtiovarainministeriön tiedote 27.11.2019:

Digitalisaation edistämisen ohjelma polkaistiin käyntiin

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Valtiovarainministeriö toteuttaa tavoitteen vauhdittamiseksi digitalisaation edistämisohjelman, joka polkaistiin käyntiin tänään järjestetyssä ohjelman avaustilaisuudessa.

Digitalisaation edistämisen ohjelmalla tähdätään siihen, että julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteena on myös se, että elinkeinotoimintaa harjoittavat asioivat jatkossa viranomaispalveluissa ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa. Osana ohjelmaa huolehditaan myös siitä, että digituen toimintamalli kattaa koko Suomen ja digitukea kehitetään edelleen palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

”Julkisen hallinnon toiminnan ja palvelujen digitalisoinnilla tavoittelemme aina hyötyä asiakkaillemme, kansalaisille ja yrityksille. Tavoitteena asiakkaille on viranomaisasioiden mahdollisimman sujuva ja helppo hoitaminen sekä palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Korostan kuitenkin erityisesti sitä, että asiakkaat tulee ottaa vielä nykyistä paremmin mukaan palvelujen suunnitteluun. Tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan meidän tulee aktiivisesti tukea asiakkaiden osallistumista käyttäjälähtöiseen julkisten palvelujen kehittämiseen”, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero toteaa.

Vaikka päävastuu ohjelman toteutumisesta onkin valtiovarainministeriöllä, toivotetaan kaikki asiasta innostuneet tahot mukaan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.

”Ministeriötason toimijoiden lisäksi mukaan talkoisiin tarvitaan niin kunnat, yritykset kuin kolmaskin sektori”, Paatero jatkaa.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan ohjelmaa syksyn 2019 ajan, ja sen toteutus käynnistyy vuoden 2020 alusta.

Myös muita digitalisaation edistämishankkeita valmistelussa

Digitalisaation edistämisen ohjelman rinnalla valtiovarainministeriössä valmistellaan myös muita toimenpiteitä digitalisaation edistämiseksi: digitaalisen identiteetin kehittäminen on näistä yksi. Kaikille kansalaisille tulee turvata tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet digitaalisiin palveluihin. Tavoitteena onkin helpottaa erilaisten henkilöryhmien sähköisen identiteetin luomista, tunnistusvälineen hankkimista sekä digitaalista asiointia.

Lisäksi ministeriössä jatketaan muun muassa tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämistä. AuroraAI:ssa luodaan toimintamalli, joka saattaa palveluiden tarvitsijat sekä niiden tarjoajat tekoälyn avulla entistä sujuvammin yhteen. Tekoälyä hyödynnetään toimintamallissa erityisesti siihen, että palvelut ovat kansalaisten hyödynnettävissä juuri silloin, kun niitä aidosti tarvitaan.

Tutustu tarkemmin: Digitalisaation edistämisen ohjelma

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30010 marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Sanna Juutinen, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi