Työ- ja elinkeinoministeriö: Innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset solmitaan kaupunkien kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.05.2020:

Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.

Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.

– Mukana on nyt kattava otos erilaisia suomalaisia alueita ja kaupunkeja, joissa on jokaisessa erilaista potentiaalia. On hienoa, että valtio ja toimintamalliin valitut kaupungit pääsevät tekemään entistäkin syvempää yhteistyötä kehittämisen saralla, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Erityisenä tavoitteena on hyödyntää kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit innovaatioiden kehitysalustoina.

– Toimintamallilla voidaan kehittää uutta, tukea elinkeinoelämää ja yrityksiä sekä kehittää alueiden omia vahvuuksia. Sopimusten myötä kaupungeille avautuu myös uudenlaisia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja, Lintilä summaa.

Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 -ohjelmaa. Ne toteuttavat EU:n kestävän kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen strategian kautta. Tulevalla kaudella mahdollisuudet laajenevat yhä useampaan kaupunkiin.

– Olemme hallitusneuvotteluista asti halunneet lisätä sopimuksellisuutta ja yhteistyötä kaupunkien, alueiden ja valtion kanssa. Nyt pääsemme tekemään yhdessä enemmän ja paremmin, Lintilä sanoo.

Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ekosysteemi mahdollistaa ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi ekosysteemi tarjoaa asiantuntemusta ja kontakteja uusimman tiedon ja osaamisen lähteille. Kyse on strategisesta kumppanuudesta, jossa pyritään toteuttamaan yhteisiä tavoitteita ja visioita pitkäjänteisesti.

– Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö, Lintilä sanoo.

Solmittavat sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia, joiden toteutusta arvioidaan ja tarkistetaan määräajoin. Tarkemmat ohjeet menettelystä annetaan kaupungeille touko-kesäkuun vaihteessa. Sopimukset valmistellaan yhdessä kaupunkien kanssa syyskuun loppuun mennessä.

Sopimuksilla tuetaan vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tutkimus, kehitys ja innovaatio -verkostoihin ja arvoketjuihin. Innovaatioverkostot ovat tärkeitä, kun suomalaiset toimijat haluavat omaksua nopeasti muualla tuotettua tietoa ja osaamista.

Lisätiedot:
Jenny Hasu, elinkeinoministerin erityisavustaja  TEM, p. 040 658 35104
Mika Pikkarainen, neuvotteleva virkamies, TEM, p.  029 506 3622
Johanna Osenius, aluekehitysjohtaja, TEM, p. 029 506 4937
Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7071