Valtiovarainministeriö: Valtiovarainministeriö panostaa digitaalisen hallinnon kehittämiseen OECD:n linjausten mukaisesti

Valtiovarainministeriön tiedote 19.10.2020:

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD on julkaissut digitaalisen hallinnon raportin. Vastaavaa raporttia ei ole laadittu aiemmin.

OECD:n raportti vertailee, miten maat ovat ottaneet digitalisoinnin toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi, kuinka hyvin tietoa hyödynnetään ja jaetaan ja miten käyttäjälähtöistä hallinnon toiminta on. 33 maan vertailussa Suomi sijoittui sijalle 28.

Raportin Suomea koskevien tietojen toimittamisessa oli ongelmia, joiden takia Suomea koskevat tiedot eivät anna todellista kuvaa Suomen tilanteesta. Suomi osallistuu OECD:n kyselyn jatkokehittämiseen ja tärkeää on myös jatkossa paremmin muodostaa yhteistä tietopohjaa digitaalisen hallinnon tilasta ja kehittämistarpeista.

”Korona-aikana digitaalinen hallinto joutui testiin. Selvisimme suhteellisen hyvin, mutta kehittämistä on paljon. OECD:n raportti kriteereineen antaa meille arvokasta suuntaa”, sanoo hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Valtiovarainministeriössä on käynnissä useita kehittämistoimia, joilla otetaan kattavammin käyttöön digitaalisia palveluita, laajennetaan digitukea, parannetaan tiedon hyödyntämistä ja avoimuutta yhteiskunnassa. Näillä toteutetaan hallitusohjelmaa ja samalla vastataan OECD:ssä yhdessä sovittuihin kehittämistavoitteisiin ”OECD Recommendation of the Council on Digital Government Strategies”.

Valtiovarainministeriö on myös asettanut korkean tason teknologia-alan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on valmistella hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka Suomelle. Neuvottelukunta laatii ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raportin, jonka on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Parhaillaan neuvottelukunta kerää ideoita toimenpiteiksi, joilla vauhditettaisiin teknologian hyödyntämistä. Toimenpidealueina on esimerkiksi datatalous sekä julkisen hallinnon digitalisaatio.

Lisätietoja:
hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 0295 530 149, paivi.nerg(at)vm.fi
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, p. 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Raportti: OECD Digital Government Index