BroadScope rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa – DVV:n, Luken ja Syyttäjälaitosten virastouudistusten opit

Broadscope on laatinut valtiovarainministeriön toimeksiannosta virastouudistusten yhtenäisen arviointikonseptin sekä kolmen virastouudistuksen arviointiraportit. Konseptin tavoitteena on mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon kerääminen suurista rakenneuudistuksista, niiden vaikutuksista sekä uudistusten valmisteluvaiheesta ja toteutuksesta saaduista opeista. Toteutettujen arviointien kohteina olleet Digi- ja väestötietovirasto, Luonnonvarakeskus ja Syyttäjälaitos ovat kaikki käyneet lähivuosina läpi merkittävän viraston rakenteen ja toiminnan uudistuksen. Arviointi koski uudistushankkeiden tavoitteiden toteutumista ja onnistumista hankeprosesseina sekä virastojen tuloksellisuuden kehitystä.

Valtiovarainministeriön tiedote 15.6.2021

Lisätietoja:

Jussi Kleemola, senior partner, p. 050 308 7870, jussi.kleemola(at)broadscope.fi