Valtiovarainministeriö: Kolmessa maakunnassa käynnistyy valtion käyntiasioinnin uudistaminen – tavoitteena paremmat palvelut asiakkaille

Valtiovarainministeriön tiedote 28.9.2021:

Valtion käyntiasiointipisteitä yhdistetään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa palveluita sekä koota valtion viranomaisten käyntiasiointi yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja kuntien kanssa. Työ alkaa aluksi kolmen maakunnan alueella Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Valtiovarainministeriö asetti alueille projektiryhmät 23. syyskuuta.

Projektiryhmät valmistelevat ja toimeenpanevat alueelliset suunnitelmansa yhteistyössä maakunnan liiton, kuntien ja valtion toimijoiden kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä alueiden julkisen hallinnon henkilöstön ja asiakkaiden kanssa esimerkiksi kehittämällä toimintaa saadun palautteen pohjalta.

”Yhteiset palvelupisteet ja uudet sähköiset etäpalvelut tarkoittavat palvelujen viemistä lähemmäs ihmisiä jo lähitulevaisuudessa. Samalla tehostamme tilojen käyttöä ja liikkumista, mikä tuo säästöjä ja päästövähennyksiä. Muutoksen ansiosta myös julkisen hallinnon työntekijät voivat työskennellä joustavasti eri paikoissa. Koronan jälkeinen siirtymä uuteen normaaliin antaa mahdollisuuden vauhdittaa tätä kehitystä”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Lähtökohtana asiakaslähtöisemmät, kustannustehokkaammat ja suunnitelmallisemmat palvelut asiakkaille

Valtion palveluntuottajista uudistuksessa ovat mukana ensisijaisesti aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos, oikeusapu ja edunvalvontapalvelut, poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot, Ulosottolaitos sekä Verohallinto. Lisäksi uudistus koskee Kansaneläkelaitosta, jonka osalta tarkastellaan erityisesti mahdollisuuksia koota käyntiasiointia julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin. Projektiryhmien jäsenet koostuvat näiden toimijoiden lisäksi valtiovarainministeriön, maakunnan liittojen ja kuntien edustajista. Projektiryhmien toimikausi on 23.9.2021–31.12.2023.

Tulevaisuudessa ensisijaisina palvelukanavina ovat kattavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut. Uudistus tukee osaltaan kansalaisten sähköisten palvelujen käyttöä varmistamalla digituen antamisen yhteisissä asiakaspalvelupisteissä.

Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus toimeenpanee vuonna 2020 valmistuneita julkisen hallinnon strategiaa ja alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon -strategiaa sekä syksyllä 2021 valmistuvaa valtion toimitilastrategiaa. Julkisen hallinnon uudistamisen tavoitteena on sujuvoittaa arjen palveluita, turvata oikeusvarmuus yhteiskunnassa ja luoda uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Lauri Finér, puh. 029 553 0283, lauri.finer(at)gov.fi
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 029 553 0271, marko.puttonen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, puh. 029 553 0286, jaana.salmi(at)gov.fi

Projektiryhmien asettamispäätökset ja tietoa palvelu- ja toimitilaverkkouudistushankkeesta
Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa -hankekokonaisuus