Työ- ja elinkeinoministeriö: TEM käynnistää alakohtaisten tiekarttojen valmistelun, jotta työvoiman saatavuus voidaan varmistaa kaikkialla Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.11.2021:

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Alakohtaiset työryhmät etsivät lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla parannetaan avoinna olevien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaantoa. Samalla selvitetään, miten voidaan taata työperäisen maahanmuuton tavoitteissa onnistuminen.

Tiekarttoja laativien työryhmien tehtävänä on parantaa toimiala- ja aluekohtaista tiedonkeruuta työvoimatarpeesta ja laatia ennakointiskenaarioita. Tiekarttojen tavoite on, että ne antavat valtionhallinnolle selkeän kuvan työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta ja esittävät konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joilla työvoiman saatavuusongelmiin voidaan vastata sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Pula osaavasta työvoimasta on jo monilla toimialoilla eri puolilla Suomea kasvun ja investointien este. Tiekarttatyön tavoitteena on löytää yhdessä eri aloille sopivia ratkaisuja osaajatarpeisiin, jotta pystymme turvaamaan yritysten kasvun ja suotuisan työllisyyskehityksen jatkumisen”, sanoo hankkeen ohjausryhmää johtava työministeri Tuula Haatainen.

Tiekarttatyössä koottavat tiedot helpottavat ennakointimallien rakentamista eri alojen osaajatarpeesta Suomen eri puolilla ja auttavat siten esimerkiksi koulutuspaikkojen suuntaamisessa. Samalla myös kansainvälisten rekrytointien tarve pystytään hahmottamaan nykyistä paremmin ja tunnistamaan toimet, joita työperäisen maahanmuuton edistäminen vielä vaatii.

Työ jatkuu vuoden 2022 loppuun

Toimialakohtaisen ja alueellisen työvoimatarpeen kartoittamishanke käynnistyy 8.11.2021, jolloin ohjausryhmä ja alakohtaiset työryhmät aloittavat työnsä. TEM vastaa hankkeen toimialaryhmien sekä ohjausryhmän toiminnasta. Koska työmarkkinoiden kohtaannon varmistaminen vaatii myös ammatillisen osaamisen ja liikkuvuuden edistämistä, valmistelussa tehdään tiiviistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ministeriöiden asiantuntijoiden lisäksi ohjausryhmässä on työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän edustajia (SAK, STTK, Akava, EK, SY ja KT). Ohjausryhmä käsittelee toimialaryhmien selvitykset ja ehdotukset sekä tekee päätökset tarvittavista jatkotoimenpiteistä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Työnantajien ja -tekijöiden ääni kuuluviin

Alakohtaisten tiekarttojen laatimisessa työnantajien ja -tekijöiden rooli on iso, jotta tiekartat vastaavat kunkin alan tarpeita mahdollisimman hyvin.

”Alan toimijat tunnistavat luonnollisesti itse parhaiten omat työvoimatarpeensa ja olemme nähneet näistä teemoista jo ulostuloja. Tiekarttojen laatiminen toimialalähtöisesti varmistaa, että työnantajat ovat mukana ehdotusten laatimisessa ja ovat valmiita sitoutumaan niihin aidosti myös omilla panostuksillaan”, korostaa ministeri Haatainen.

Oma tiekartta laaditaan yhdeksälle eri toimialalle, jotka ovat:

1. Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
2. Liiketoiminta ja hallinto
3. Koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. Liikenne ja logistiikka
5. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut
6. Rakennettu ympäristö
(7. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala, toimialaryhmä sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuulla budjettiriihen päätösten mukaisesti)
8. Teknologiateollisuus ja –palvelut
9. Prosessiteollisuus ja –tuotanto

Lisätietoja: 
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski p. 295 047 372  (median yhteydenotot)
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen p.  0295 047 353
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, p. 040 940 1950