Ympäristöministeriö: Uusia mittareita kaupunkien kestävyyden arviointiin

Ympäristöministeriön tiedote 13.06.2022:

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n toteuttamassa hankkeessa Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit (KEKANUA) laadittiin monivaiheisessa osallistavassa prosessissa ehdotus kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreista. Niiden tavoitteena on tukea kaupunkeja, ministeriöitä ja muita toimijoita kestävän kaupunkikehityksen seurannassa. Nyt käynnistettävässä hankkeen jatko-osassa kunnat voivat testata avainindikaattoreita käytännössä.

”Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä ja niillä on myös kunnianhimoisia kestävyystavoitteita. On ilmeistä, että kehityskulkujen kääntäminen kestäviksi edellyttää kunnianhimoisen tavoitteenasettelun ja toiminnan lisäksi työn aktiivista seurantaa. Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit ovat  askel kohti systemaattisempaa seurantaa kestävien kaupunkien kehittämisessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreita on kehitetty globaalilla, kansallisilla ja paikallisilla tasoilla, muun muassa tutkimusorganisaatioissa, kaupungeissa, kunnissa sekä kuntaverkostoissa. Kansainvälisen viitekehyksen indikaattorityölle tarjoavat YK:n kaupunkikehitysohjelman (New Urban Agenda, NUA) tavoitteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Erilaisia indikaattorisarjoja on Suomessakin laadittu vuosikymmenien varrella, mutta niiden hyödyntäminen kestävän kaupunkikehityksen toimeenpanoa ohjaavana välineenä on ollut haastavaa ja samaa ilmiötä on usein mitattu eri yhteyksissä eri indikaattorein.

Raportti avaa laajasti indikaattorityön nykytilaa. Se sisältää myös kuvauksen samassa hankkeessa YK:n kaupunkikehitysohjelman raportointiin tehdystä indikaattori- ja tiedonkeruutyöstä. Nyt ehdotettu 13 kestävyysilmiötä kattava 46 indikaattorin avainindikaattorisarja kattaa ympäristökestävyyden, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Avainindikaattorisarja pohjautuu olemassa olevien indikaattoreiden laajaan läpikäyntiin, yli 60 organisaation yhteiseen työpajaprosessiin sekä tutkijoiden analyysiin keskeisistä ilmiöistä ja tärkeimmistä niitä kuvaavista avainindikaattoreista.

Kunnat mukaan indikaattoreiden jatkokehittämiseen ja testaukseen

Nyt päättyneessä hankkeessa aloitettu työ jatkuu, ja avainindikaattoreita testataan eri kokoisten kaupunkien ja kuntien suunnittelun ja seurannan prosesseissa. Tavoitteena on, että indikaattorit tukevat kattavasti kaupunkien ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden seurantaa. Indikaattorien kehittämisestä ja testaamisesta kiinnostuneet kunnat voivat ilmoittautua mukaan alla olevan lomakkeen kautta.

Lisätietoja

Virve Hokkanen
​​​​​​​ohjelmapäällikkö
​​​​​​​Kestävä kaupunki -ohjelma
ympäristöministeriö
virve.hokkanen@gov.fi

Tapio Reinikainen
​​​​​​​projektipäällikkö
​​​​​​​Suomen ympäristökeskus SYKE
​​​​​​​tapio.reinikainen@syke.fi

Nufar Finel
​​​​​​​ylitarkastaja
​​​​​​​Suomen ympäristökeskus SYKE
​​​​​​​nufar.finel@syke.fi