Valtiovarainministeriö: Hallitusohjelmaan kirjatun tuottavuusohjelman valmistelu käynnistyy

Valtiovarainministeriön tiedote 12.09.2023:

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 12. syyskuuta kokouksessaan tuottavuusohjelman valmistelun aloittamisesta.

Tuottavuusohjelman valmistelun tueksi asetetaan valtiovarainministeriön johdolla toimiva työryhmä, johon tulee edustus kaikista ministeriöistä. Työryhmä aloittaa työnsä nopealla aikataululla syyskuun aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä on täsmennetty yhteisesti tehtävät toimenpiteet ja ministeriöt ovat työryhmän työn tukemana tunnistaneet keskeiset hallinnonalansa omat toimenpiteet.

Kokonaisuuden toimeenpanossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia tehostaa julkisen sektorin toimintaa. Osana tuottavuusohjelmaa käynnistetään julkisen sektorin tilaohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin tilakustannuksia sekä hakea ratkaisuja valtion hyvinvointialueiden ja kuntien välisiin tilaomaisuuskysymyksiin. Valtion tilojen käyttöä pyritään tehostamaan ja valtion tilaohjelman tavoitteet päivitetään vastaamaan pandemian jälkeistä työn murrostilaa, palveluiden saatavuutta vaarantamatta.

Tuottavuusohjelmat voivat sisältää myös erilaisia rakenteellisia uudistuksia, toimintojen uudelleenjärjestelyjä sekä myös ulkoisen rahoituksen osuuden kasvattamista eri toiminnoissa. Kokonaisuus koskee valtion virastojen toimintamenojen lisäksi mm. KELA:n ja Metsähallituksen sekä muita toimintamenotyyppisiä menoja.

Vuoden 2023 toiseen lisätalousarvioesitykseen on tarkoitus sisällyttää tarvittaviin investointeihin 30 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan erityisesti yhteisten hankkeiden etenemistä mahdollistaen tuottavuuden nousun.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee toimenpiteiden valmistelua seuraavan kerran vuoden lopussa, minkä jälkeen ministeriöt sisällyttävät hallinnonalansa toimenpiteiden euromääräiset vaikutukset tammikuussa 2024 valmistuvaan ehdotukseensa vuosien 2025–2028 määrärahakehyksiksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta seuraa tämän jälkeen toimeenpanoa ja linjaa tarvittaessa muutoksista vaalikauden lopun ajan.

Tuottavuusohjelmien valmistelu sisältyy hallitusohjelmaan. Toimenpiteet tähtäävät yhteensä 90 miljoonan euron säästöön vuonna 2025, 134 miljoonaan vuonna 2026 ja 243 miljoonaan vuodesta 2027 alkaen.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 525