Valtiovarainministeriö: Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana

Valtiovarainministeriön tiedote 14.02.2024:

Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana

Valtion aluehallinnon yhteinen strategia ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa. Strategia on valtion aluehallinnon keskeinen lakisääteinen ohjausasiakirja. Tällä hallituskaudella strategiassa painottuvat esimerkiksi puhdas siirtymä ja varautuminen sekä mittava valtion aluehallinnon virastouudistus, jota valmistellaan 2023 käynnistyneessä lainsäädännön uudistushankkeessa.

Valtion aluehallinnolla – aluehallintovirastoilla (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskus) – on laajat toimialat ja tehtävät. Virastot huolehtivat yhteiskunnan perusinfrastruktuurin toimivuudesta ja kansalaisten ja yritysten oikeusturvasta. Lisäksi ne osaltaan kehittävät, rahoittavat, ohjaavat, luvittavat ja valvovat kuntien, julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän toimintaa alueillaan.

Virastoille on laadittu yksi yhteinen strategia vuosille 2024–2027, ja se sisältää niiden laajan toimintakentän keskeisimmät tavoitteet.

Strategiset painopisteet on jaettu neljään sisältöalueeseen:

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • lisäämme elinvoimaa
  • toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää
  • edistämme varautumista ja kokonaisturvallisuutta.

Toiminnan kehittämiselle on asetettu kolme painopistettä:

  • hyvinvoiva henkilöstö ja työyhteisö
  • erinomainen asiakaskokemus ja sidosryhmäyhteistyö
  • digitalisoidut ja sujuvat prosessit.

Valituilla painopisteillä virastot toteuttavat hallitusohjelman linjauksia. Painopisteissä on huomioitu myös toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä virastojen tehtäviä määrittävä lainsäädäntö.

Valtion aluehallinnon virastorakennetta ja toimintaa uudistetaan

Syyskuussa 2023 käynnistyi hallitusohjelman mukainen valtion aluehallinnon uudistushanke, joka näkyy strategia-asiakirjassa toimintatapalinjauksina. Valtion aluehallintouudistuksessa perustetaan valtakunnallisesti toimiva lupa-, ohjaus ja valvontavirasto sekä alueellisesti toimivat elinvoimakeskukset. Valtion aluehallinto toimii jatkossakin poikkihallinnollisesti ja monialaisesti alueilla, lisäksi sen toimintakykyä pidetään yllä ja toimintaa yhtenäistetään.

Strategia ohjaa ja antaa yhteisen raamin valtion aluehallinnon virastojen eli kuuden aluehallintoviraston, 15 ELY-keskuksen, Ahvenanmaan valtionviraston sekä KEHA-keskuksen toiminnan tarkemmalle suunnittelulle ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiselle.

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla: Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia (tem.fi)

Lisätietoja:
Finanssineuvos Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, mikko.saarinen(at)gov.fi, p. 02955 30047
Neuvotteleva virkamies Marko Laiho, työ- ja elinkeinoministeriö, marko.laiho(at)gov.fi, p. 02950 64215
Ylijohtaja Marko Pukkinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, marko.pukkinen(at)avi.fi, p. 0295 018 582
Ylijohtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonas.liimatta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 494

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia on valtion aluehallinnon keskeinen lakisääteinen ohjausasiakirja. Se laaditaan hallituksen toimikaudeksi, ja sen sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio. Valtion aluehallintoa ovat Manner-Suomen kuusi aluehallintovirastoa ja 15 ELY-keskusta, valtakunnallinen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus sekä Ahvenanmaan valtionvirasto.