Valtiovarainministeriö: Valtion käyntiasioinnin kokoaminen ja toimitilaverkon tiivistäminen etenivät suunnitellusti 

Valtiovarainministeriön tiedote 05.03.2024:

Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeen väliraportti kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset vuosilta 2021–2023. Hankkeen tavoitteet saavutettiin toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Uudistusta jatketaan väliraportissa esitettyjen kehitysehdotusten mukaisesti, ja hanke laajenee uusiin maakuntiin.

Yhteiset työympäristöt avattiin vuosien 2021–2023 aikana Lappeenrantaan, Joensuuhun, Lahteen ja Poriin. Työympäristöt koostuvat julkisen hallinnon yhteisistä asiakaspalvelupisteistä sekä niiden yhteydessä toimivista yhteisistä toimistotiloista. Ne kokoavat useiden valtion virastojen sekä kuntien, Kelan ja soveltuvin osin hyvinvointialueiden palvelut saman katon alle. Tavoitteena ovat sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut asiakkaalle.

Raportissa on useita jatkoehdotuksia, joiden perusteella uudistus etenee toiseen vaiheeseen (2024‒2026). Tällöin jatketaan yhteisten työympäristöjen konseptin kehittämistä ja otetaan etä- ja -tulkkauspalveluratkaisu valtakunnalliseen käyttöön. Lisäksi asiakaspalvelutoimintaa kehitetään edelleen.

”Uudistusten tavoitteena on tarjota ihmisille usean viranomaisen palveluita samasta paikasta ja helpottaa näin ihmisten asiointia. On tärkeää uudistaa hallintoa vastaamaan tämän päivän haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Uudistusta on tehty hyvässä yhteistyössä viranomaisten välillä, ja tätä työtä jatketaan tulevina vuosina”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Suunnitelmat yhteisistä asiakaspalvelupisteistä ja toimitiloista tehdään seuraavaksi Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Kaikissa maakunnissa tehdään suunnitelmat palvelupisteiden sijoittumisesta hankkeen toisen vaiheen aikana. Yhteiset palvelupisteet ja toimitilat otetaan käyttöön kaikissa maakunnissa vuoteen 2030 mennessä.

Asiakaspalvelu sai kiitosta, henkilöstö koki muutoksen osin haastavana

Ensimmäisistä yhteisistä työympäristöistä kerättiin kokemuksia asiakkailta ja työntekijöiltä eri menetelmin. Erityisesti asiakkaat pitivät asiakaspalvelun konseptia toimivana, ja esimerkiksi palveluneuvojien apu palvelupisteellä sai kiitosta. Henkilöstö on sen sijaan kokenut asiakaspalvelutilojen yhteiskäyttöisyyden ja sen käytännön vaikutukset heidän arkeensa haasteina. Tuloksiin on voinut vaikuttaa muun muassa tilojen käyttöönotto keskeneräisinä.

Yhteisten työympäristöjen suunnitelmat laadittiin pääsääntöisesti maakuntien liittojen johdolla valtion viranomaisten ja kuntien yhteistyönä, ja yhteistyömallia jatketaan myös hankkeen seuraavassa vaiheessa.

Uudistuksessa sovelletaan yhtenäistä konseptia, joka ohjaa yhteisten palvelupisteiden ja toimistotilojen suunnittelua ja toimeenpanoa sekä varmistaa, että aiemmin toteutettujen toimitilahankkeiden opit siirtyvät yhtenäisinä toimitilahankkeesta toiseen.

Työtapojen uudistamista ja toiminnan yhtenäistämistä jatketaan  

Palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen on taloudellisesti tärkeää. Ensimmäiset toteutukset ovat tuoneet valtiolle kokonaistaloudellisesti säästöä tilakustannuksissa vuositasolla noin 2,3 miljoonaa euroa. Uudistuksen läpiviennillä tavoitellaan 50 miljoonan euron vuosittaista säästöä.  Hankkeen edetessä kokonaiskustannuksia on tarpeen seurata edelleen.

Lisätiedot:   

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh 029 553 0271, marko.puttonen(at)gov.fi

Väliraportti: Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla : Väliraportti – Valto (valtioneuvosto.fi)