Insights Discovery ”Löydä voimavarasi”- raportin tulkinta

Videot auttavat sinua oman ”Löydä voimavarasi”- raportin sisäistämisessä sekä oman suuntautumisesi hahmottamisessa.
Sinun on hyvä ymmärtää, mikään suuntautuminen ei ole toista parempi, ne ovat vain erilaisia, mikä on vahva voimavara yhteistoiminnassa. Lähes kaikki esitetyt asiat ja ominaisuudet löytyvät meistä kaikista vahvempina, heikompina tai lähes olemattomina ja joissakin tilanteissa jopa vaikeasti havaittavina.
Oikein ymmärrettynä ”Löydä voimavarasi”- raportti auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi, helpottaa ymmärtämään toisten käyttäytymistä sekä auttaa erityisesti omien vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Suutautumista on myös mahdollista käyttää oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman taustalla, työryhmien toiminnan tehostamisessa sekä ryhmädynamiikan rakentamisessa.
Asiantuntijamme antavat asiasta mielellään lisätietoa.

01 Raportti

Ensimmäisessä osuudessa kerrotaan miten raporttia tulkintaa. Osuudessa avataan myös suuntautuvuutta käsitteenä sekä sitä miten suuntautuminen näkyy vuorovaikutuksessa. Katso video alla olevassa ikkunassa.

02 Ajattelu ja tunteet

Olemme kaikki ajattelevia ja tuntevia ihmisiä. Tässä osuudessa kerrotaan, kuinka Insights väriympyrä rakentuu ja miten ajattelu ja tunne näkyvät keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Katso video alla olevassa ikkunassa.

03 Intro ja Ekstro

Oletko pohjimmiltasi sisään- vai ulospäin suuntautunut. Tässä osuudessa avaamme introversion ja ekstroversion vaikutusta ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Katso video alla olevassa ikkunassa.

04 Roolit

Väriympyrässä on 8 roolia, joiden ominaisuuksia on kuvattu videossa. Rooleista on myös lisätietoa liitteenä olevassa pdf-tiedostossa. Katso video alla olevassa ikkunassa ja/tai lataa: Insight Roolit kuvaus (pdf)
Annamme mielellämme lisätietoa asiasta:
  • sanna.linden@broadscope.fi tai
  • jukka.korhonen@broadscope.fi