Ympäristöministeriö: Kansalaisten hiilijalanjälki halki vuoteen 2030 – neljälle ilmastoratkaisulle jatkorahoitusta

Ympäristöministeriön tiedote:

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030. Ympäristöministeriön ja Motivan Kokeilun paikan kokeiluhaulla etsittiin ideoita hiilijalanjäljen halkaisemiseen helposti ja kannustavasti. Heinäkuuhun mennessä toteutettiin 15 kokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Neljälle kokeilulle myönnettiin yhteensä 37 000 euroa jatkorahoitusta idean kehittämiseen ja kokeilun skaalaamiseen.

Kokeiluja toteutettiin useissa yhteisöissä: lasten harrastetoiminnassa, kaupungin työntekijöiden keskuudessa, perusopetuksessa, koulujen keittiöissä, taloyhtiöissä ja autoilevien työmatkalaisten keskuudessa. Useat kokeilut herättivät yleisöissään innostusta ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen ja tavoittivat laajan joukon kansalaisia. Kaikissa opetusta ja koululaisia koskevissa kokeiluissa käyttäjät oppilaat ja opettajat saivat osallistua jo kokeilun alkuvaiheessa.

Kokeiluissa käytettiin kuluttamiseen vaikuttamisen keinoina yhtäältä taloudellisia keinoja (esimerkiksi Lahden kaupungin Motivoin A ja O -kokeilun ilmaiset joukkoliikenneliput) ja toisaalta informaatio-ohjausta (esimerkiksi ympäristökasvatuksen materiaaleja kehittävät kokeilut). Ilmastovalmennuskokeilu selvitti, mitkä keinot toimivat ihmisiin parhaiten. Kokeiluun osallistuvat pitivät tietoa ja valintojen helppoutta tärkeimpinä tekijöinä ilmastotekoihin innostamisessa. Myös vertaistuella nähtiin motivoivaa vaikutusta ilmastovalintojen tekemiseen.

”Saimme upeita tuloksia ja oppeja rahoittamistamme hiilijalanjälkikokeiluista! Kokeilujen onnistumista lisäsi se, että kokeilijajoukko oli sitoutunut kokeiluun jo varhaisesta vaiheesta. Paikalliset kokeilut lisäävät ilmastotyön vaikuttavuutta ja hyväksyttävyyttä; ne tuovat ilmastopolitiikan arkeen. Olemme iloisia, että voimme antaa osalle kokeiluista jatkorahoitusta, jotta kokeiluista saadut tulokset eivät jää tähän,” asiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä sanoo.

Jatkorahoitusta sai neljä kokeilua, jotka ratkovat ilmastoviisaan arjen haasteita, ja joilla on mahdollisuus jatkua pysyvänä toimintana ja laajentua.

  • HSY:n Ilmastoinfon Yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä vuokrataloyhtiöihin sai 7 000 euron jatkorahoituksen. Kokeilua on tarkoitus jatkorahoituksella laajentaa yhteistyössä vuokra-asumisyhtiö SATO:n kanssa. Neljän kuukauden kokeilu osuu syksy- ja talvikuukausille, mikä antaa arvokasta lisätietoa sähköavusteisen tavarapyörän yhteiskäytöstä vaikeampina vuodenaikoina, ja antaa tietoa sähköavusteisen tavarapyörän vuokrauksen tarpeesta pidemmällä aikavälillä.
  • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n Parhaat ilmastokasvatuksen ideat kasvattajien helposti hyödynnettäviksi sai 10 000 euron jatkorahoituksen. Kokeilussa kehitettiin opettajien kanssa valmiita materiaalipaketteja ilmastokasvatukseen kouluissa. Kokeilua ja siinä kehitettyjä ilmastokasvatuksen teemareppuja on tarkoitus jatkorahoituksella skaalata laajalle käyttäjäkunnalle. Lisäksi tuotetaan Mappa.fi-palveluun uusi työkalu ilmastokasvatukseen.
  • J. Kohvakan ja L. Lehtisen Pantix-panttikokeilu sai astioiden panttijärjestelmän ratkaisumallien kehittämiseen lisärahoitusta 10 000 euroa. Kokeilusta voi lisärahoituksen turvin skaalata isomman ottamalla mukaan useita toimipisteitä, joiden välinen astioiden logistiikka järjestetään. Lisärahoituksella kehitetään yhtenäinen astiasarja, johon panttimerkintä on painettu valmiiksi. Näin se ei voi kulua pois pesussa.
  • Ruokajärjestelmätutkija Teea Kortetmäen ja Muuramen kunnan ravitsemuspäällikön Ilja Saralahden Kouluruoka 2030 sai 10 000 euron jatkorahoituksen. Kokeilussa kehitettiin kouluruokalista, jonka hiilijalanjälki on puolitettu, ja joka maistuu oppilaille. Jatkorahoituksen turvin voidaan skaalata Kouluruoka 2030 -lista laajemmin Suomen kouluruokatoimijoiden käyttöön.

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vuoteen 2030 (KAISU) yksi painopiste on kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittaminen. Vauhdittamiseen on budjetoitu miljoona euroa vuodessa kaudelle 2018–2020. Kunnat ja alueet ovat avainasemassa, kun Suomi on mukana muiden maiden joukossa hillitsemässä ilmastonmuutosta ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti järkevin keinoin. Yksi tärkeimmistä perusajatuksista on, että tuloksia voidaan hyödyntää laajalti ympäri Suomea.

Lisätietoja:

Asiantuntija Miia Berger, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 265

Asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva, etunimi.sukunimi@motiva.fi, puh. 09 6122 5066 (kokeilijoiden haastattelupyynnöt)