Tiedote

Valtiovarainministeriön tiedote 16.12.2019: Tuottavuusanalyyseilla eväitä valtion toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen Valtiovarainministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toteuttanut tuottavuusanalyyseja, joiden avulla etsitään ja tunnistetaan tuottavuuden parantamisen sekä toiminnan digitalisaation kohteita. Tuottavuusanalyysit ovat osa vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmaan sisältynyttä julkisen sektorin kustannusten hillintää. Tavoitteena on tuottavuusanalyysien avulla kehittää julkisia...

Valtiovarainministeriön tiedote 27.11.2019: Digitalisaation edistämisen ohjelma polkaistiin käyntiin Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Valtiovarainministeriö toteuttaa tavoitteen vauhdittamiseksi digitalisaation edistämisohjelman, joka polkaistiin käyntiin tänään järjestetyssä ohjelman avaustilaisuudessa. Digitalisaation edistämisen ohjelmalla tähdätään siihen, että julkiset palvelut ovat...

Valtiovarainministeriön kolumni 14.11.2019: Kaupunkistrategia suuntaa tulevaa Kaupunkien merkitys on suuri useiden yhteiskunnallisten muutosten hyödyntämisessä ja niihin liittyvien haittavaikutusten torjunnassa. Kaupungit ovat avaintoimijoita muun muassa kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja sosiaalisen eriytymisen eli segregaation ehkäisyssä. Kaupungit ovat myös elinvoiman, talouskasvun ja työllisyyden vetureita....

Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 11.11.2019: Kestävä kasvu ja hyvinvointitalous ovat kestävän tulevaisuuden kulmakiviä. Talouskasvua tarvitaan, jotta hyvinvointimme kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Kasvun on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että Suomi on ensi vuosikymmenellä hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen...

Valtiovarainministeriön uutinen 29.10.2019: Valtiovarainministeriö on asettanut alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena on laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa aiotaan myös selvittää, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Strategiatyön lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus siitä, että valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja...